26 chuẩn mực kế toán việt nam pdf

     
chuẩn mực số 22 – trình diễn bổ sung report tài chính của các ngân sản phẩm và tổ chức triển khai tài chủ yếu tương tự

Muốn xong xuôi tốt quá trình của mình, một kế toán viên cần nắm rõ các chuẩn chỉnh mực kế toán nước ta mới nhất. Mời độc giả tải về chuẩn mực kế toán Việt Nam tiên tiến nhất tại links dưới bài viết sau.

Bạn đang xem: 26 chuẩn mực kế toán việt nam pdf

*

Chuẩn mực kế toán tài chính là gì?

Chuẩn mực kế toán là đa số quy định, hiệ tượng cơ bạn dạng trong việc tiến hành các quá trình kế toán và trình bày các thông tin trong các báo cáo tài thiết yếu nhằm bảo đảm an toàn tính rõ ràng của report tài chính.

Chuẩn mực kế toán là căn cứ quan trọng để đề cập toán tiến hành các nhiệm vụ của mình. Bất kỳ kế toán tổng hòa hợp hay kế toán phần hành nào thì cũng cần cần nằm lòng những chuẩn chỉnh mực liên quan đến quá trình của mình.

Hệ thống chuẩn chỉnh mực kế toán Việt Nam

Cho đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán tài chính Việt Nam bao gồm 26 chuẩn mực. Rõ ràng là những chuẩn chỉnh mực sau đây:

Chuẩn mực số 01- chuẩn chỉnh mực chung

Chuẩn mực số 01 luật và hướng dẫn các nguyên tắc, yêu mong kế toán cơ bản. Đồng thời quy định những yếu tố với ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài bao gồm của doanh nghiệp.

Chuẩn mực số 02 – hàng tồn kho

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương thức kế toán hàng tồn kho. Bao gồm:

– xác minh giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí.

– Ghi giảm giá trị sản phẩm tồn kho cho phù hợp với quý hiếm thuần có thể thực hiện nay được.

– phương pháp tính quý hiếm hàng tồn kho.

Chuẩn mực số 03 – tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực này phép tắc và phía dẫn các nguyên tắc và cách thức kế toán đối với tài sản cố định hữu hình.

Chuẩn mực số 04 – tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Chuẩn mực này công cụ và hướng dẫn các nguyên tắc và phương thức kế toán đối với tài sản cố định vô hình.

Chuẩn mực số 05 – bđs nhà đất đầu tư

Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất đụng sản đầu tư. Bao gồm:

– Điều khiếu nại ghi nhận bất động sản nhà đất đầu tư.

– xác minh giá trị ban đầu, giá thành phát ra đời muộn hơn ghi thừa nhận ban đầu.

– xác định giá trị sau ghi thừa nhận ban đầu, biến hóa mục đích sử dung.

– Thanh lý bất động sản nhà đất đầu tư.

– mức sử dụng khác.

Chuẩn mực số 06 – thuê tài sản

Chuẩn mực này lý lẽ và hướng dẫn những nguyên tắc và cách thức kế toán đối với bên thuê và bên thuê mướn tài sản.

Chuẩn mực số 07 – kế toán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết

Chuẩn mực này quy định những nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong report tài chính của riêng rẽ nhà đầu tư chi tiêu và trong report tài bao gồm hợp nhất.

Chuẩn mực số 08 – thông tin tài bao gồm về những số vốn góp liên doanh

Chuẩn mực này quy định các hình thức liên doanh, báo cáo tài chủ yếu riêng và báo cáo tài bao gồm hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh.

Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá ân hận đoái

Chuẩn mực này cơ chế và hướng dẫn những nguyên tắc và cách thức kế toán những ảnh hưởng do biến hóa tỷ giá hối hận đoái trong trường hợp doanh nghiệp lớn có các giao dịch bởi ngoại tệ hoặc có các vận động ở nước ngoài.

Chuẩn mực số 11 – hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực này giải pháp và phía dẫn các nguyên tắc và cách thức kế toán vấn đề hợp nhất sale theo cách thức mua.

Chuẩn mực số 14 – lợi nhuận và thu nhập cá nhân khác

Chuẩn mực này quy định những loại doanh thu, thời khắc ghi dìm doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm đại lý ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực số 15 – thích hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực này nguyên lý và phía dẫn những nguyên tắc và cách thức kế toán lợi nhuận và giá thành liên quan mang lại hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực số 16 – chi tiêu đi vay

Chuẩn mực này quy định các nguyên tắc và phương thức kế toán đối với ngân sách chi tiêu đi vay. Bao gồm:

– ghi nhận chi tiêu đi vay mượn vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ

– Vốn hoá giá thành đi vay lúc các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất gia sản dở dang.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Link Video Để Download Video Từ Trang Web Bất Kỳ

Chuẩn mực số 17 – thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực này mức sử dụng và hướng dẫn những nguyên tắc, phương thức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chuẩn mực số 18- các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực này quy định:

– chế độ ghi nhận khoản dự phòng, gia sản và nợ tiềm tàng.

– xác minh giá trị.

– các khoản bồi hoàn.

– thay đổi các khoản dự phòng.

– Sử dụng các khoản dự phòng.

– Áp dụng hình thức ghi nhận và xác minh giá trị các khoản dự phòng.

Chuẩn mực số 19 – vừa lòng đồng bảo hiểm

Chuẩn mực này chế độ và phía dẫn các nguyên tắc, phương thức đánh giá và ghi nhận các yếu tố của thích hợp đồng bảo hiểm trên report tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Chuẩn mực số 21 – trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực này định với hướng dẫn những yêu cầu và qui định chung về việc lập và trình bày report tài chính.

Chuẩn mực số 22 – trình bày bổ sung report tài chính của những ngân hàng và tổ chức triển khai tài thiết yếu tương tự

Chuẩn mực này công cụ và hướng dẫn vấn đề trình bày bổ sung cập nhật các thông tin cần thiết trong report tài chính của các Ngân sản phẩm và tổ chức tài bao gồm tương tự.

Chuẩn mực số 23 – các sự kiện tạo nên sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực chính sách và phía dẫn những trường phù hợp doanh nghiệp bắt buộc điều chỉnh report tài chính. Hình như chuẩn mực còn kể tới những nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh report tài thiết yếu khi gồm có sự kiện tạo nên sau ngày chấm dứt kỳ kế toán năm.

Chuẩn mực số 24 – report lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực này hướng dẫn những nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày report lưu chuyển tiền tệ.

Chuẩn mực số 25 – báo cáo tài chính hợp nhất cùng kế toán khoản đầu tư chi tiêu vào công ty con

Chuẩn mực này phía dẫn những nguyên tắc và cách thức lập, trình bày báo cáo tài bao gồm hợp nhất của một tập đoàn lớn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát điều hành của một doanh nghiệp mẹ. Đồng thời đề cập mang lại kế toán khoản đầu tư vào doanh nghiệp con trên báo cáo tài thiết yếu riêng của bạn mẹ.

Chuẩn mực số 26 – tin tức về những bên liên quan

Chuẩn mực này phía dẫn những nguyên tắc và phương thức trình bày thông tin trong báo cáo tài thiết yếu về các bên liên quan và các giao dịch thân doanh nghiệp report với các bên liên quan.

Chuẩn mực số 27 – report tài ở vị trí chính giữa niên độ

Chuẩn mực này lao lý nội dung về tối thiểu của một report tài bao gồm tóm lược giữa niên độ.

Chuẩn mực số 28 – báo cáo bộ phận

Chuẩn mực này quy định bề ngoài và cách thức lập report các tin tức tài chính theo cỗ phận, nghành kinh doanh.

Chuẩn mực số 29 – thay đổi chính sách kế toán, cầu tính kế toán và những sai sót

Chuẩn mực này phía dẫn các nguyên tắc, phương thức kế toán và trình diễn sự chuyển đổi trong các cơ chế kế toán, các ước tính kế toán tài chính và sửa chữa các sai sót.

Chuẩn mực số 30 – lãi trên cổ phiếu

Chuẩn mực này hướng dẫn những nguyên tắc, cách thức kế toán vào việc khẳng định và trình diễn lãi trên cổ phiếu.

Tải về miễn phí chuẩn mực kế toán nước ta mới nhất

Để xem cụ thể các chuẩn chỉnh mực, các bạn đọc rất có thể tải về TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Bảo Quản Sữa Mẹ Sau Khi Hút, Rã Đông An Toàn Cho Bé, Cách Lưu Trữ Và Bảo Quản Sữa Mẹ Đúng Cách

Phần mềm kế toán tài chính MISA đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Tài thiết yếu – Kế toán theo như đúng Thông tư 133/TT-BTC/2014 với Thông tư 200/TT-BTC/2016 của bộ Tài chính. ứng dụng giúp doanh nghiệp chuẩn chỉnh hóa sổ sách kế toán ngay tự đầu, giúp kế toán vận dụng công dụng các khối hệ thống chứng từ, tài khoản, báo cáo…vào công tác kế toán tài chủ yếu doanh nghiệp.

Để xem thêm về ứng dụng kế toán MISA SME.NET mới nhất, kế toán vui lòng click xem tại đây