Bài 150 Trang 61 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Điểm bình chọn môn toán của lớp(6C) hầu như trên trung bình cùng được biểu diễn như hình (16).

*

a) bao gồm bao nhiêu xác suất bài đạt điểm (10)?

b) loại điểm nào các nhất? Chiếm bao nhiêu phần trăm?

c) Tỉ lệ bài đạt điểm(9) là bao nhiêu phần trăm?

d) Tính tổng số bài bác kiểm tra toán của lớp (6C )biết rằng có(16) bài được điểm (6).
Bạn đang xem: Bài 150 trang 61 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

d) Quan sát biểu thiết bị xem bài bác đạt điểm(6)chiểm bao nhiêu(\%), rồi tính số bài bác kiểm tra toán của lớp(6C)(tìm một số biết(a\%)của nó là(16)bài)

Bài giải:

Nhìn vào biểu thiết bị ta thấy:

a) Số bài đạt điểm(10)chiếm(8\%)

b) một số loại điểm những nhất là điểm(7), chiếm(40\%)

c) Tỉ lệ bài bác đạt điểm(9)chiếm(0\%)

d) Số bài xích đạt điểm(6) chiếm(32\%)

Số bài kiểm tra của lớp(6C )là:

(16 : 32\% = 16 : dfrac32100 = 50)(bài)

Đáp số:(50)bài kiểm tra


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 17: Biểu đồ phần trăm khác • Giải bài 149 trang 61 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số liệu nêu... • Giải bài 150 trang 61 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điểm kiểm soát môn toán... • Giải bài xích 151 trang 61 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mong muốn đổ bê tông,... • Giải bài xích 152 trang 61 - SGK Toán lớp 6 tập 2 năm học(1998 -... • Giải bài 153 trang 62 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Số liệu của ngành...


Xem thêm: Mua Iphone 12, Nên Mua Iphone 12 Pro Max 128Gb Hay 256Gb, Mua Iphone 12, Nên Chọn Phiên Bản Dung Lượng Nào

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
• Giải bài xích 149 trang 61 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 150 trang 61 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 151 trang 61 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 152 trang 61 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 153 trang 62 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Nghị Luận Về Lòng Khoan Dung Siêu Hay (20 Mẫu + Sơ Đồ Tư Duy)

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số