BÀI 44 TRANG 26 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

Hướng dẫn giải bài bác §7. Phép cùng phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài bác 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.Bạn vẫn xem: bài xích 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

1. Quy tắc

Muốn cùng hai phân số thuộc mẫu, ta cộng các tử và không thay đổi mẫu.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

(fracam + fracbm = fraca + bm)

Muốn cùng hai phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số tất cả cùng một chủng loại rồi cộng những tử, không thay đổi mẫu chung.

(fracam + fracbn = fracanm.n + fracbmm.n = fraca.n + b.mm.n)

2. Tính chất

Giao hoán: (fracab + fraccd = fraccd + fracab)

Kết hợp: (left( fracab + fraccd ight) + fracef = fracab + left( fraccd + fracef ight))

Tổng phân số cùng với số 0: (fracab + 0 = 0 + fracab = fracab)

Dưới đây là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 25 sgk Toán 6 tập 2

Cộng những phân số sau:

(displaystyle a),,3 over 8 + 5 over 8,,,,b),,1 over 7 + – 4 over 7,,,,c),,6 over 18 + – 14 over 21)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& a),,3 over 8 + 5 over 8 = 3 + 5 over 8 = 8 over 8 = 1 cr)

(eqalign& b),,1 over 7 + – 4 over 7 = 1 + ( – 4) over 7, = – 3 over 7cr)

(displaystyle c),,6 over 18 + – 14 over 21 = 6:6 over 18:6 + – 14:7 over 21:7)

(displaystyle = 1 over 3 + – 2 over 3 = 1 + ( – 2) over 3 = – 1 over 3 )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 25 sgk Toán 6 tập 2

Tại sao ta hoàn toàn có thể nói: cộng hai số nguyên là trường thích hợp riêng của cộng hai phân số ? mang lại ví dụ.

Trả lời:

Ta hoàn toàn có thể nói: cộng hai số nguyên là trường đúng theo riêng của cùng hai phân số do mỗi số nguyên đều rất có thể viết được dưới dạng 1 phân số.

Ví dụ: (4 + 3 = dfrac41 + dfrac31 = dfrac4 + 31 = dfrac71 = 7)

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Cộng các phân số sau:

(displaystyle a),, – 2 over 3 + 4 over 15;,,,b),,11 over 15 + 9 over – 10;)(displaystyle c),,1 over – 7 + 3)

Trả lời:

Ta có:

(displaystyle a),, – 2 over 3 + 4 over 15 = – 2.5 over 3.5 + 4 over 15 )

(displaystyle = – 10 over 15 + 4 over 15 = – 10 + 4 over 15 )

(displaystyle = – 6 over 15= -2 over 5)

(displaystyle b),,11 over 15 + 9 over – 10 )

(displaystyle = 11.2 over 15.2 + 9.( – 3) over – 10.( – 3) )

(displaystyle = 22 over 30 + – 27 over 30 = 22 + ( – 27) over 30 )

(displaystyle = – 5 over 30= – 1 over 6)

(displaystyle c),,1 over – 7 + 3 = 1 over – 7 + – 21 over – 7 = 1 + ( – 21) over – 7 )

(displaystyle = – 20 over – 7 = 20 over 7 )

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk Toán 6 tập 2. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

runclub.vn giới thiệu với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk toán 6 tập 2 của bài §7 Phép cùng phân số vào chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:


*

Giải bài 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 42 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Cộng các phân số (rút gọn công dụng nếu bao gồm thể)?

a) (frac7-25+frac-825) ; b) (frac16+frac-56) ;

c) (frac613+frac-1439) ; c) (frac45+frac4-18) ;

Bài giải:

Ta có:

( displaystyle a),,,7 over – 25 + – 8 over 25 = – 7 over 25 + – 8 over 25 )(displaystyle = left( – 7 ight) + left( – 8 ight) over 25 )( displaystyle = – 15 over 25 = – 3 over 5 )

( displaystyle b),,1 over 6 + – 5 over 6 = 1 + left( – 5 ight) over 6 = – 4 over 6 = – 2 over 3 )

( displaystyle c),,6 over 13 + – 14 over 39 = 18 over 39 + – 14 over 39 )( displaystyle = 18 + left( – 14 ight) over 39 = 4 over 39 )

( displaystyle d),,4 over 5 + 4 over – 18 )( displaystyle = 4 over 5 + – 4 over 18 = 4 over 5 + – 2 over 9 )

( displaystyle = 36 over 45 + – 10 over 45= 36 + left( – 10 ight) over 45 = 26 over 45 )

2. Giải bài xích 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn những phân số:

a) (frac721+frac9-36) ; b) (frac-1218+frac-2135) ;

c) (frac-321+frac642) ; d) (frac-1824+frac15-21) .

Xem thêm: Bằng B2 Tương Đương Toeic Bao Nhiêu ? B2 Tiếng Anh Tương Đương Bậc Mấy

Bài giải:

Ta có:

(eqalign& a)7 over 21 + 9 over – 36 = 1 over 3 – 1 over 4 = 4 over 12 – 3 over 12 = 1 over 12. cr& b) – 12 over 18 + – 21 over 35 = – 2 over 3 + – 3 over 5 = – 10 over 15 + – 9 over 15 = – 19 over 15. cr& c) – 3 over 21 + 6 over 42 = – 1 over 7 + 1 over 7 = 0. cr& d) – 18 over 24 + 15 over -21 = – 3 over 4 + 5 over -7 = – 21 over 28 + -20 over 28 = – 41 over 28. cr )

3. Giải bài xích 44 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Điền dấu tương thích $(, = )$ vào ô vuông.


*

Giải bài 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

Thực hiện phép cộng rồi so sánh tác dụng với phân số còn lại.

a) Ta bao gồm (dfrac – 47 + dfrac3 – 7 = -1)

Vì (dfrac – 47 + dfrac3 – 7 = dfrac – 47 + dfrac – 37 )(,= dfrac – 4 + left( – 3 ight)7 = dfrac – 77 = – 1)

Do đó: (dfrac – 47 + dfrac3 – 7 = – 1)

b) Ta bao gồm (dfrac – 1522 + dfrac – 322 dfrac23 + dfrac – 15)

(eginarrayldfrac23 + dfrac – 15 = dfrac1015 + dfrac – 315 \= dfrac10 + left( – 3 ight)15 = dfrac715\dfrac35 = dfrac915\dfrac915 > dfrac715 \Rightarrow dfrac35 > dfrac23 + dfrac – 15endarray)

d) Ta bao gồm (dfrac16 + dfrac – 34 dfrac16 + dfrac – 34 = dfrac212 + dfrac – 912 = dfrac2 + left( – 9 ight)12 = dfrac – 712\dfrac114 + dfrac – 47 = dfrac114 + dfrac – 814 = dfrac1 + left( – 8 ight)14 = dfrac – 714\dfrac – 712 = dfrac – 7.712.7 = dfrac – 4984;\dfrac – 714 = dfrac – 7.614.6 = dfrac – 4284\dfrac – 4984 endarray)

4. Giải bài 45 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Tìm $x$, biết:

a) (x=frac-12+frac34;)

b) (fracx5=frac56+frac-1930).

Bài giải:

Thực hiện các phép cùng rồi tìm kiếm x.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Google Docs Trên Thiết Bị Di Động, Hướng Dẫn Sử Dụng Google Docs

a) (x=dfrac-12+dfrac34;)

(x = dfrac – 12 + dfrac34 )

(x= dfrac – 24 + dfrac34 )

(x= dfrac – 2 + 34 )

(x= dfrac14)

b) (dfracx5=dfrac56+dfrac-1930)

(eginarrayldfracx5 = dfrac56 + dfrac – 1930\dfracx5 = dfrac2530 + dfrac – 1930\dfracx5 = dfrac630 = dfrac15\x = 1endarray)

ĐS. A) (x=dfrac14) b) (x = 1.)

5. Giải bài bác 46 trang 27 sgk Toán 6 tập 2

a) (frac-15) ; b) (frac15) ; c) (frac-16) ; d) (frac16) ; e) (frac76) ?

Bài giải:

Ta có:

(x = dfrac12 + dfrac – 23 = dfrac36 + dfrac – 46)( = dfrac3 + left( – 4 ight)6 = dfrac – 16)

ĐS. C) x = (dfrac-16).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 với Giải bài bác 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk Toán 6 tập 2!