Bài tập câu tường thuật reported speech

     

Reported speech -Câu tường thuật trong tiếng Anh chắc hẳn là mối nhiệt tình của rất nhiều bạn học tiếng Anh. Bài bác viết dưới đây sẽ góp bạn giải đáp những thắc mắc của bản thân về loại câu này.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật reported speech


*
Câu tường thuật

A. Câu tường thuật là gì?

Trong tiếng Anh lúc bạn muốn thuật lại lời nói của người không giống sẽ gồm hai cách. Một là sử dụng trích dẫn trực tiếp lời nói của người không giống với dấu ngoặc, hoặc bạn có thể sử dụng câu tường thuật.

Câu tường thuật là loại câu cần sử dụng để thuật lại lời nói của người khác một phương pháp gián tiếp.

B. Nguyên tắc chuyển từ câu trực tiếp sang con gián tiếp

Ở câu loại gián tiếp, các thì tiếng Anh, thứ tự từ, đại từ nhân xưng và những từ chỉ thời gian bao gồm thể sẽ bị vắt đổi so với câu trực tiếp.


*

1. Động từ tường thuật ở thì hiện tại

Nếu động từ tường thuật được phân chia ở các thì hiện tại thì bọn họ giữ nguyên thì của động từ vào câu cần tường thuật, cũng như đại từ chỉ nơi chốn với trạng từ chỉ thời gian.

E.g:

Tom says: “He lives in London” .

→ Tom says (that) he lived in London.

2. Động từ tường thuật ở thì quá khứ

Nếu động từ tường thuật ở dạng thì quá khứ, bạn cần lùi thì câu tường thuật xuống một bậc.

Chuyển đổi thì của động từ:

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Hiện tại đơn Paul said: “I lượt thích pizza”Quá khứ đơnPaul said he liked pizza
Hiện tại tiếp diễnShe said: “I am doing my homework”Quá khứ tiếp diễnShe said she was doing her homework.
Quá khứ đơnHe said: “He visited Hanoi”Quá khứ hoàn thànhHe said he had visited.
Hiện tại hoàn thànhThey said: “They have lived here for 25 years”Quá khứ hoàn thànhThey said they had lived there for 25 years.
Quá khứ trả thànhGiữ nguyên
Quá khứ tiếp diễnHe said: “It was raining earlier”Quá khứ kết thúc tiếp diễnHe said it had been raining earlier.
Quá khứ hoàn thành tiếp diễnQuá khứ ngừng tiếp diễn
Will → wouldCan → couldShall → could

Lưu ý: Một số động từ khuyết thuyết không thế đổi khi chuyển lịch sự câu con gián tiếp: would, could, might, should, ought to.


*

Today → that dayTonight → that nightTomorrow → the next day/ the following dayNext (week/ day/…) → the following (week/ day/…)Ago → beforeLast (week/ month/…) → the previous (week/ month/…)Now → thenHere → thereThis → theseThat → those

C. Các dạng câu tường thuật

1. Câu tường thuật dạng câu kể

Subject + say(s)/ said + (that) + Subject +Verb

Trong đó: say(s)/ said to lớn + Object (tân ngữ) → tell(s)/ told to lớn + Object

E.g:

He said to lớn me: “Tim was in the hospital”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Tin Nhắn Đã Thu Hồi Trên Zalo Trên Iphone, Android

→ He said to lớn me (that) Tim had been in the hospital.

2. Câu hỏi dạng tường thuật

Dạng câu hỏi Yes-No:
Subject + asked (+ Object) + if/whether + Subject + Verb wanted to knowwondered

E.g:

“Do you miss me?” He asked me.

→ He asked me if/whether I missed him.

Dạng câu hỏi Wh-:
Subject + asked (+ Object) + wh- + subject + verbwanted khổng lồ knowwondered

E.g:

They asked us: “Where do you live?”

→ They asked us where we lived.


*

Lưu ý: Nếu động từ vào câu trực tiếp là say(s)/ said to+ Object thì phải chuyển về ask(s)/ asked + Object.

E.g:

He said to me: “Did you see the film”

→ He asked me if/whether I had seen the film.

They asked me: “What vì chưng you play?”

→ They asked me what I played.

3. Câu tường thuật dạng yêu cầu ai đó làm những gì một phương pháp lịch sự

Subject + asked + object + (not) to-infinitive

E.g:

“Could you close the window, please?”

→ He asked me lớn close the window.

“Please don’t smoke”.

→ She asked me not to smoke.

4. Câu tường thuật dạng mệnh lệnh

Ở dạng câu này, một số động từ thường dùng là: tell, ask, order, …

Subject + told + object + (not) to-infinitive

E.g:

“Open the door!”

→ He told me to open the door

“Don’t turn on the light!”

→ She told me not to turn on the light.


D. Bài xích tập

Câu tường thuật thường được áp dụng vào Ielts Speaking, bạn hãy dứt các câu trả lời bằng câu tường thuật

Did your parents choose your name(s)?

Yes, my parents selected my name. When I was born, my parents wanted me to have a great name. (My mom said “Your dad bought a baby-name-book even before you were born”.)

Do you think it’s important for young people to lớn have good role models?

It’s essential, in my opinion. Without strong role models, young people have no opportunity to learn what is right or wrong. I think family, teachers or older friends can act as role models for young people. (One of my teachers told me “You have excellent writing skills and you should focus more on it”); It was the best advice I ever got!

What qualities should a good language teacher have?

For me, primarily, they need lớn have a good understanding of the language they teach. Also, I think it’s important that they are patient & understanding, and have a real passion for teaching. Actually, my father was a teacher but (he said: “I have not the patience for it so I go down another career path instead.)

Do you think people these days are as likely to lớn help others as in the past?

I think so, yes. At least in my experience, people are still willing to lớn help their neighbors when they need it. Last week (we asked our neighbor: “Do you have any petrol in the garden shed as we need to cut our lawn và don’t have any”). However, on the other hand, perhaps in large cities, the sense of community that existed in the past is no longer there.

Xem thêm: Cách Kiếm Tiền Trên Hago? Cách Chơi Hago Kiếm Tiền Thật Không Bị Lừa Đảo

Đáp án

1. My mom said my dad brought a baby-name-book even before I was born.

2. One of my teachers told me that I had excellent writing skills & that I should focus more on it

3. He said that he hadn’t the patience for it so he went down another career path instead

4. We asked our neighbor if he had any petrol in the garden shed as we needed lớn cut our lawn & didn’t have any

Bài viết trên đây là kiến thức về Reported speech – câu tường thuật IELTS Vietop muốn chia sẻ với các bạn. Mong muốn rằng bài bác viết bên trên đây đã góp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và biện pháp sử dụng câu tường thuật trong tiếng Anh. Chúc bạn học tập tốt!