Bài tập thì tương lai gần

     

Tiếp theo các nội dung bài viết về các thì trong giờ đồng hồ anh. Nội dung bài viết ngày từ bây giờ chúng tôi xin reviews tới chúng ta một các loại thì rất thường được sử dụng trong giao tiếp. Chúng ta hãy thuộc tìm hiểu thì sau này gần–Near future tense / dấu hiệu nhận biết, công thức, cách dùng và bài tập áp dụng của nó nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai gần

Cách sử dụng Thì Tương Lai sát | Be Going to – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản


Định nghĩa thì tương lai gần

Cấu trúc thì tương lai gần

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V( nguyên mẫu)

Ví dụ:

I’m going to go the movie theater tonight( Tôi vẫn đi đến rạp chiếu phim phim vào tối nay)He is going to catch the bus tomorrow( Anh ấy vẫn bắt xe bus vào trong ngày mai)*Lưu ý:Động trường đoản cú tobe( Am/Is/Are) có thể được được dùng ở thể viết tắt

Ví dụ:I am=>I’mHe is=>He ‘sWe are=>We’re

►Sau going to là đụng từ nguyên mẫu quan trọng nếu bạn có nhu cầu nói ” tôi vẫn đi đâu….” bạn phải cần sử dụng động từ nguyên chủng loại “go” thì go có khả năng sẽ bị lược giản đi:Ví dụ:I am going to lớn school tomorrow( tôi vẫn đi đến trường vào ngày mai).Thay vì chưng viết:I am going to go to school tomorrow

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going lớn + V(nguyên mẫu)

– Rất đơn giản dễ dàng là ta chỉ việc thêm “not” ẩn dưới động từ bỏ tobe thì câu sẽ đổi thay câu phủ định.

Ví dụ:

I am not going lớn buy that oto next week( Tôi sẽ không mua mẫu xe kia vào tuần tới)

They aren’t going to attend this club this week( Họ sẽ không tham gia vào câu lạc bộ này vào tuần này)

Nghi vấn

Hỏi:Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên mẫu)?Trả lời:

Yes, S + is/am/ are.No, S + is/am/are.

– chỉ việc đảo đụng từ tobe ra trước công ty ngữ là ta sẽ có một câu nghĩ về vấn( dạng câu hỏi yes/no)

Ví dụ:

Are you going to lớn fly lớn Malaysia for training next month?( bạn sẽ bay quý phái Malaysia để học tập tháng tới chứ?)

*
Are you going to lớn fly to Malaysia for training next month?

Cách cần sử dụng thì sau này gần

– diễn tả kế hoạch xuất xắc dự định về một việc sẽ tiến hành trong tương lai. Hay có các từ chỉ thời gian tương lai đi kèm.Ví dụ:I am going lớn visit my teacher tomorrow.(Tôi sẽ đi thăm cụ giáo của tôi vào trong ngày mai)What are you going to vị next weekend?( bạn sẽ làm gì vào vào buổi tối cuối tuần tới)

– diễn đạt một dự đoán chắc hẳn rằng sẽ xảy ra sau đây do tất cả căn cứ trên trường hợp hiện tại.Ví dụ:Look at everybody pull out the road. It is going khổng lồ jam more few minutes( quan sát kìa toàn bộ mọi người đều lấy ra đường, đường có khả năng sẽ bị kẹt xe trong vài phút nữa thôi)

*
Look at everybody pull out the road. It is going to jam more few minutes

Dấu hiệu nhận biết thì sau này gần

– vết hiệu nhận biết thì sau này gần bao hàm các trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong tương lai y như dấu hiệu nhận thấy thì tương lai đơn.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Sản Phẩm Sony Tại Cần Thơ, Trạm Bảo Hành Sony Cần Thơ

In the futureNext year/ week/timeSoonTomorrowIn + thời gian

Bài tập thì tương lai gần

1. Sử dụng những câu dưới đây để vấn đáp các trường hợp trong 1 – 8.

Use the following sentences lớn respond lớn situations in 1 – 8.He is going to lớn win.You are going khổng lồ fail.I’m going to be ill.It isn’t going to lớn rain.I’m not going to lớn be ill.You aren’t going to lớn fail.It’s going to rain.He isn’t going lớn win.1 Look at the clouds. ……………………………………………………………………………………………………………………2 Why don’t you learn for the test? ………………………………………………………………………………………………..3 I’m so tired. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 The sun is shining. ……………………………………………………………………………………………………………………5 You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………..6 I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 He is playing so well. ……………………………………………………………………………………………………………….8 He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1 Look at the clouds. It’s going to rain.2 Why don’t you learn for the test? You are going to lớn fail.3 I’m so tired. I’m going to lớn be ill.4 The sun is shining. It isn’t going lớn rain.5 You are learning so hard. You aren’t going to lớn fail.6 I’m OK. I’m not going lớn be ill.7 He is playing so well. He is going lớn win.8 He is the worst tennis player of all. He isn’t going lớn win.

2. Hoàn thành các email bên dưới sử dụng thì tương lai gần

Complete the e-mail with following verbs và “going to”.tell change move not buy lượt thích find not travel kill not tidy workHi, Ben!I’m writing khổng lồ you lớn let you know that I …………………………………………….. To lớn Devon. I can’t waitanymore! Everything …………………………………………….. In my life. We want lớn live in a housenear the sea. We …………………………………………….. A big house, because we …………………………..………………………………………. It all weekends. Vị you know Devon? If not, you must come tosee us. I’m sure you …………………………………………….. It there.My wife & I …………………………………………….. New jobs too, because Brighton is too far awayand we …………………………………………….. To lớn work for hours every day. We …………………………….…………………………………… somewhere near our home. My quái dị doesn’t know about it, butI …………………………………………….. Him soon. He …………………………………………….. Me!I have lớn go now. Please, write back soon.Bye for now,Sam

Đáp án:

I am going khổng lồ moveEverything is going to changeWe are not going lớn buywe are not going lớn tidyyou are going to likeMy wife & I are going to findwe are not going to travelWe are going to workI am going khổng lồ tellHe is going to kill

3. Viết các câu hỏi bên dưới sử dụng các động từ vào ngoặc và “going to”

Make questions with the verbs in brackets. Use “going to”.Example:Why bởi vì you need your driving licence? (you | drive)Are you going to lớn drive?What are your New Years’ resolutions? (you | work more)……………………………………………………………………………………………………………?Doctor, is it serious? (he | die)……………………………………………………………………………………………………………?Why are you taking your gloves? (it | be cold)……………………………………………………………………………………………………………?You stopped the project. (you | continue in future)……………………………………………………………………………………………………………?Your parents are over sixty years old. (they | retire)……………………………………………………………………………………………………………?Eve is a bit overweight. (she | start any diet)……………………………………………………………………………………………………………?Look at the snow on the roof. (it | fall down)……………………………………………………………………………………………………………?You’ve decided to lớn be number one in our country. (how | you | reach that)……………………………………………………………………………………………………………?The dog looks quite dangerous. (it | bite me)……………………………………………………………………………………………………………?Why do you want to take a day off? (what | you | do)……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Are you going khổng lồ work more?Is he going to lớn die?Is it going khổng lồ be cold?Are you going khổng lồ continue in future?Are they going to lớn retire?Is she going khổng lồ start any diet?Is it going khổng lồ fall down?How are you going to lớn reach that?Is it going khổng lồ bite me?What are you going to do?

4. Các từ dưới được thu xếp ngẫu nhiên, hãy áp dụng chúng nhằm viết những câu theo thì tương lai gần

Use these jumbled words lớn make negative questions.Example:you | drive | are | anymore | lớn | going | notAre you not going khổng lồ drive anymore?not | he | telephone | to lớn | police | going | is | the……………………………………………………………………………………………………………?the | you | khổng lồ | aren’t | manager | bank | see | going……………………………………………………………………………………………………………?plant | they | trees | khổng lồ | going | not | are | the……………………………………………………………………………………………………………?not | tennis | you | khổng lồ | are | going | play | tomorrow……………………………………………………………………………………………………………?Simon | for | job | look | lớn | a | going | isn’t | new……………………………………………………………………………………………………………?a | give | to lớn | going | her | khổng lồ | aren’t | present | you……………………………………………………………………………………………………………?Jones | smoking | not | going | to lớn | stop | is | Mr.……………………………………………………………………………………………………………?learn | lớn | German | brothers | going | aren’t | your……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Is he not going khổng lồ telephone the police?Aren’t you going khổng lồ see the ngân hàng manager?Are they not going khổng lồ plant the trees?Are you not going lớn play tennis tomorrow?Isn’t Simon going to look for a new job?Aren’t you going lớn give her a present?Is Mr. Jones not going to stop smoking?Aren’t your brothers going khổng lồ learn German?

5. Sử dụng những từ trong ngoặc cùng “going to” để xong các cấu hỏi, viết đúng lại tin tức và viết đúng lại câu trả lời.

Use the words in brackets và “going to” to vì chưng the following:1. Complete the question.2. Correct the wrong information.3. Write the correct answer.Example:(you | have) ………………………………………………………………………….. A new car?(we | not buy) ………………………………………………………………………… a new car.(we | look for | a used car) ………………………………………………………. A used car.Are you going to lớn have a new car?We aren’t going khổng lồ buy a new car.We are going khổng lồ look for a used car.(you | cut) ……………………………………………………………………………. The grass?(I | not work) …………………………………………………………………… in the garden.(I | clean) ………………………………………………………………………… the windows.(the Scotts | build) ……………………………………………………………. A new house?(they | not have) ………………………………………………………………………. A house.(they | rent) ………………………………………………………………………………… a flat.(your dad | watch) ……………………………………………………. The football match?(he | not stay) ………………………………………………………………………….. At home.(My parents | do) …………………………………………………………… some shopping.(your sister | fly) ……………………………………………………………………. Lớn India?(she | not travel) ……………………………………………………………………… to lớn India.(my friends | visit) ……………………………………………………………………… India.

Xem thêm: Chọn Ngày Tốt Mở Hàng Đầu Năm 2016 : Ngày Nào 'Đẹp' Nhất?

Đáp án:

Are you going lớn cut the grass?I am not going khổng lồ work in the garden.I am going to clean the windows.Are the Scotts going to lớn build a new house?They are not going khổng lồ have a house.They are going to lớn rent a flat.Is your dad going to lớn watch the football match?He is not going to stay at home.My parents are going to do some shopping.Is your sister going to lớn fly lớn India?She is not going lớn fly khổng lồ India.My friends are going lớn visit India.