Bài Toán Tỉ Lệ Thuận Lớp 7

     

Để làm cho nước mơ, người ta thường xuyên ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ dìm với 2,5 kg đường. Hỏi cần từng nào kilôgam đường để dìm 5kg mơ?

Bài 11:

Biết rằng 17l dầu hỏa nặng trĩu 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được không còn vào chiếc can 16l không?

Bài 12:

Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ nhiều năm mỗi cạnh hiểu được chúng tỉ lệ thành phần với 3 cùng 5.

Bạn đang xem: Bài toán tỉ lệ thuận lớp 7

Bài 13:

Ba đối chọi vị sale góp vốn theo tỉ trọng 3 ;5 ;7. Hỏi mỗi đơn vị chức năng được chia từng nào tiền lãi nếu tổng số chi phí lãi là 450 triệu vnd và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với khoản vốn đã đóng?

Bài 14:

Biết độ dài những cạnh của một tam giác tỉ trọng với 3; 4; 5. Tính độ nhiều năm mỗi cạnh của tam giác đó, biết rằng cạnh mập nhất dài ra hơn cạnh nhỏ nhất là 6m.

Bài 15:

Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ thành phần với 3; 5; 7. Tính số đo những góc của tam giác ABC (biết rằng tổng thể đo cha góc trong một tam giác 180°)

Bài 16:

Gọi x, y, z theo sản phẩm công nghệ tự là số vòng xoay của kim giờ, kim phút, kim giây vào cùng một thời gian.

a) Điền số tương thích vào các ô trống trong nhị bảng sau:b) Viết công thức trình diễn y theo x và z theo y

c) Số vòng xoay x của kim giờ với số vòng xoay z của kim giây gồm tỉ lệ thuận với nhau không? nếu như có, hãy tìm thông số tỉ lệ của z so với x.

d) lúc kim giờ quay được 5 vòng thì kim giây tảo được bao nhiêu vòng?


Bài 17:

Đố vui: Một hiệu quả bất ngờ. Biết rằng nửa đường kính Trái Đất RTĐ ≈ 6370km

(hình dưới). Mang sử một cái vệ tinh bay vòng xung quanh Trái Đất và phương pháp mặt đất 100km.

a) Em hãy dự kiến xem quãng mặt đường vệ tinh một vòng dài hơn nữa chu vi Trái Đất khoảng bao nhiêu ki-lô-mét: bên trên 1000km hay bên dưới 1000km?

b) Em hãy tính ví dụ và cho thấy kết quả.

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ:

Bài 8:

a) Có.

b) Không.

Bài 9:

Vì khối lượng x(g) của dây đồng tỉ trọng thuận với chiều lâu năm y(m) của nó, cần ta có: y = kx. Theo đk đề bài xích khi x = 43 (g) thì y = 5 (m). Cụ vào cách làm ta tính được k :

5 = k.43 => k = 5/43.

Khi đó: y = 5/43x

Ta có, 10km = 10000m nên khi y = 10000(m) thì :

x = 1000 : 5/43 = 86000 (g).

Trả lời : 10km dây đồng nặng nề 86000g hay 86kg.

Bài 10:

Đáp số: 6,25 kilogam đường.

Bài 11:

Giả sử x (l) dầu hoả nặng trĩu 12kg. Bởi vì thể tích dầu và trọng lượng dầu hoả là hai đại lượng tỉ trọng thuận, cần ta có :

Như vậy, 12kg dầu hoả có thể tích là 15 l nên trọn vẹn chứa được trong can 16l.

Bài 12:

Đáp số: 12cm và 20cm.

Xem thêm: Cấu Hình Máy Chơi Genshin Impact, Cấu Hình Máy Tính Chơi Game Genshin Impact Giá Rẻ

Bài 13:

Nếu số tiền lãi chia cho mỗi đơn vị theo sản phẩm tự là x, y, z (triệu đồng), thì theo

điều kiện bài ra ta tất cả :

Do đó, theo tính chất của dãy tỉ số đều bằng nhau thì :

Như vậy : x/30 = 30 đề xuất x = 3 . 30 = 90

Tương tự:

y = 5 . 30 = 150.

z = 7 . 30 = 210.

Trả lời : Số tiền lãi được chia cho mỗi đơn vị theo đồ vật tự là :

90 triệu đồng, 150 triệu đồng, 210 triệu đồng.

Bài 14:

Nếu độ dài những cạnh của tam giác là x, y, z (m).

Khi đó:

Vậy : x = 3 . 3 = 9 ; y = 4 . 3 = 12 ; z = 5.3 = 15.

Trả lời : Độ dài những cạnh của tam giác theo sản phẩm công nghệ tự là : 9m, 12m, 15m.

Bài 15:

Nếu số đo (độ) những góc của tam giác ABC là A, B, C (độ) thì theo đk bài ra và đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy :

A = 3 . 12 = 36 ;

B = 5 . 12 = 60 ;

C = 7 . 12 = 84.

Trả lời : góc A = 36°, góc B = 60°, góc C = 84°.

Bài 16:

a) Xem nhị bảng sau :

b) y = 12x ; z = 60y.

c) Từ các câu trên, ta có : z = 60y = 60 . 12x = 720x.

Vậy số vòng xoay x của kim giờ và sốvòng tảo z của ki giây là nhị đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hệ số tỉ lệ của z đối với x là 720.

d) x = 5 => z = 720 . 5 = 3600 (vòng).

Xem thêm: Mỗi Ngày Một Câu Nói Tiếng Anh, Just A Moment

Bài 17:

b) Goi RĐ va CTĐ la nửa đường kính và chu vi của Trái Đất;

Rxvà Cx la bán kính va chu vi của qũy đạo vệ tinh ( đường tròn mà lại vệ tinh bay một vòng).

Vì chu vi và nửa đường kính của đường tròn là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, nên:

Hay:

*

Trả lời : Quãng mặt đường vệ tính cất cánh một vòng dài thêm hơn chu vi Trái Đất khoảng chừng 628km ( dưới 1000 km)