Báo Cáo Quyết Toán Là Gì

     

nội dung bài viết hệ thống hóa và bàn bạc về hồ hết quy định tương quan đến vấn đề lập với trình bày báo cáo quyết toán tại những đơn vị hành chính, sự nghiệp.


Theo phương tiện hiện hành, đơn vị hành chính, sự nghiệp bao gồm sử dụng giá thành nhà nước bắt buộc lập báo cáo quyết toán chi tiêu đối cùng với phần kinh phí do giá cả nhà nước cấp. Report quyết toán túi tiền nhà nước dùng để tổng phù hợp tình hình mừng đón và thực hiện nguồn ghê phí giá thành nhà nước của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, được trình bày chi tiết theo mục lục giá thành nhà nước để cung cấp cho cơ quan cấp cho trên, cơ hòm chính và cơ quan gồm thẩm quyền khác.

Bạn đang xem: Báo cáo quyết toán là gì

Nguyên tắc, yêu mong lập cùng trình bày báo cáo quyết toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh các khoản thu, chi từ mối cung cấp khác, nếu gồm quy định phải quyết toán như nguồn NSNN cấp cho với cơ quan gồm thẩm quyền thì phải lập báo cáo quyết toán đối cùng với các nguồn này.

Báo cáo quyết toán NSNN dùng để tổng hợp thực trạng tiếp nhận cùng sử dụng nguồn ngân sách đầu tư NSNN của 1-1 vị hành chính, sự nghiệp, được trình bày cụ thể theo mục lục NSNN để cung ứng cho cơ quan cấp cho trên, cơ hòm chính cùng cơ quan có thẩm quyền khác.

Thông tin bên trên Báo cáo quyết toán NSNN ship hàng cho việc đánh giá tình trạng tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về NSNN cùng các lý lẽ tài chính khác mà solo vị chịu trách nhiệm thực hiện, là căn cứ quan trọng giúp phòng ban nhà nước, đối chọi vị cấp cho trên cùng lãnh đạo đối kháng vị kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành và quản lý hoạt động tài chính, ngân sách của đối kháng vị.

Như vậy, Báo cáo quyết toán NSNN là tài liệu tổng hợp tình hình tiếp nhận cùng sử dụng nguồn kinh phí đầu tư NSNN trong đối kháng vị hành chính, sự nghiệp. Báo cáo quyết toán NSNN đưa tin quan trọng phục vụ việc đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về NSNN mà solo vị chịu trách nhiệm thực hiện. Đây là căn cứ để cơ quan gồm thẩm quyền đánh giá, kiểm tra, quản lý và điều hành hoạt động sử dụng ngân sách của đối kháng vị hành chính, sự nghiệp.

Trong khi đó, báo cáo quyết toán nguồn khác phản ánh tình hình thu - chi các mối cung cấp khác (ngoài mối cung cấp NSNN) của solo vị hành chính, sự nghiệp, theo quy định của pháp luật phải thực hiện quyết toán với cơ quan cung cấp trên, cơ săng chính với cơ quan bao gồm thẩm quyền khác. Thông tin trên Báo cáo quyết toán nguồn khác ship hàng cho bài toán đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính mà 1-1 vị áp dụng, là căn cứ quan trọng đặc biệt giúp cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan có thẩm quyền khác và lãnh đạo đối kháng vị đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chủ yếu sách áp dụng cho đối kháng vị.

Về hiệ tượng lập và trình diễn báo cáo quyết toán, việc lập báo cáo quyết toán phải địa thế căn cứ vào số liệu sau khoản thời gian khóa sổ kế toán. Theo quy định trên Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, bài toán lập báo cáo quyết toán phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình trạng thu, chi đối cùng với từng nguồn ngân sách đầu tư của đơn vị hành chính, sự nghiệp. Báo cáo quyết toán phải được lập đúng nội dung, phương pháp theo quy định cùng được trình bày nhất quán thân các kỳ báo cáo (Bảng 2).

Hệ thống tiêu chuẩn của báo cáo quyết toán NSNN phải phù hợp và thống duy nhất với chỉ tiêu dự toán năm được cơ quan có thẩm quyền giao với mục lục NSNN, đảm bảo có thể so sánh được thân số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán cùng với nhau. Trường đúng theo báo cáo quyết toán ngân sách được lập tất cả nội dung và phương pháp trình bày khác với các tiêu chí trong dự toán hoặc khác với báo cáo kỳ kế toán năm kia thì phải giải trình vào phần thuyết minh báo cáo quyết toán năm.

Nội dung, thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm


Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán năm của 1-1 vị hành chính, sự nghiệp gồm sử dụng kinh phí đầu tư NSNN thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách đơn vị nước và các văn bản trả lời pháp luật về NSNN. Để giúp các solo vị hành chính, sự nghiệp tiện lợi trong vấn đề lập các báo cáo quyết toán, Bộ Tài thiết yếu đã ban hành danh mục báo cáo, chủng loại báo cáo, giải yêu thích phương pháp lập báo cáo quyết toán ngân sách nêu trên Phụ lục số 04, cố nhiên Thông tứ số 107/2017/ TT-BTC (Bảng 2).

*

Một số khuyến nghị

Để bài toán lập và trình diễn báo cáo quyết toán tại các 1-1 vị hành chính, sự nghiệp thích hợp quy định của pháp luật, các 1-1 vị kế toán cần chú ý một số sự việc sau:

Một là, trong quá trình lập báo cáo quyết toán của đối chọi vị hành chính, sự nghiệp, cần để ý đối cùng với các mối cung cấp NSNN và nguồn khác, nuốm thể:

- Đối với Báo cáo quyết toán NSNN, số quyết toán NSNN bao gồm số kinh phí đơn vị đã nhận cùng sử dụng từ nguồn NSNN cung cấp trong năm, bao gồm cả số liệu phát sinh trong thời hạn chỉnh lý quyết toán theo quy định của pháp luật về NSNN. Số liệu quyết toán NSNN của đối chọi vị phải được đối chiếu, bao gồm xác nhận của Kho bạc Nhà nước chỗ giao dịch.

Xem thêm: Mlem Mlem La Gì Trên Facebook Lại “Hot” Đến Như Vậy? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Của Nó Trên Facebook

- Đối với báo cáo quyết toán mối cung cấp khác, số liệu quyết toán bao hàm số thu, chi từ nguồn khác không thuộc NSNN mà 1-1 vị đã tiến hành từ đầu năm mới đến hết ngày 31/12 mặt hàng năm.

Hai là, đối cùng với kỳ báo cáo.


Báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo quyết toán mối cung cấp khác được lập báo cáo theo kỳ kế toán năm. Số liệu lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm là số liệu thu, đưa ra thuộc năm ngân sách của 1-1 vị hành chính, sự nghiệp, được xem đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN (ngày 31/01 năm sau) theo quy định của pháp luật về NSNN.

Số liệu lập báo cáo quyết toán là số thu, đưa ra thuộc nguồn khác của đối chọi vị hành chính, sự nghiệp, được xem đến ngày xong kỳ kế toán năm (ngày 31/12). Trường hợp pháp luật gồm quy định lập thêm báo cáo quyết toán theo kỳ kế toán khác thì kế bên báo cáo quyết toán năm solo vị phải lập cả báo cáo theo kỳ kế toán đó.

Ba là, thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm.

Các đối kháng vị hành chính vì sự nghiệp sử dụng NSNN nộp báo cáo quyết toán NSNN theo thời hạn quy định tại Luật Ngân sách bên nước và các văn bản chỉ dẫn pháp luật về NSNN.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp là solo vị dự toán cấp I; 1-1 vị vừa là 1-1 vị dự toán cấp cho I vừa là solo vị sử dụng NSNN (không có đơn vị trực thuộc) bởi cơ săng chính trực tiếp chăm bẵm quyết toán thì báo cáo gửi mang đến cơ hòm chính. Các đơn vị sót lại gửi báo cáo đến cơ quan cấp trên.

Bốn là, trách nhiệm của các 1-1 vị trong câu hỏi lập, nộp báo cáo quyết toán.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập với nộp báo cáo quyết toán NSNN, ko kể các mẫu biểu báo cáo quyết toán NSNN quy định trên Thông tư số 107/2017/ TT-BTC, còn phải lập các mẫu mã báo cáo phục vụ công tác quyết toán NSNN, các yêu cầu khác về quản lý NSNN theo quy định của pháp luật về NSNN.

Xem thêm: Cách Đánh Ngày Tháng Năm Trong Excel Với 5 Cách Đơn Giản, Cách Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel

Đơn vị hành chính, sự nghiệp gồm phát sinh thu - đưa ra nguồn khác ko thuộc NSNN theo quy định phải quyết toán với cơ quan cấp trên, cơ hậu sự chính cùng cơ quan tất cả thẩm quyền khác thì đơn vị phải lập cùng nộp báo cáo quyết toán kinh phí nguồn khác theo quy định trên Thông tứ này. Đơn vị hành chính, sự nghiệp là đối kháng vị cung cấp trên phải tổng đúng theo báo cáo quyết toán năm của các 1-1 vị cung cấp dưới trực thuộc theo quy định hiện nay hành.

Tài liệu tham khảo: