CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH HAY NHẤT

     

Cho mặc dù bạn tới trường hay đi làm thì câu hỏi thuyết trình là vấn đề mà bạn chắc chắn là phải làm ít nhất vài lần. Vậy làm sao để có một bài thuyết trình tiếng anh thiệt ấn tượng? ngay sau đây, thuộc runclub.vn English tham khảo một số trong những mẫu câu thông dụng và cần thiết cho bài thuyết trình của bạn.

Bạn đang xem: Các bài thuyết trình tiếng anh hay nhất

*

Thông thường, một bài thuyết trình nói chung hay như là một bài bộc lộ tiếng anh thường sẽ có 3 phần chính:

Phần mở đầu: đấy là phần mà bạn phải chào hỏi khán giả / người nghe, giới thiệu bạn dạng thân và ra mắt chủ đề và bố cục tổng quan bài thuyết trìnhPhần bộc lộ chính: là phần câu chữ của chủ thể mà bạn muốn trình bàyPhần kết thúc thuyết trình: bạn sẽ cảm ơn tín đồ nghe và đề nghị câu hỏi bàn thảo hoặc feedback

1. Phần mở đầu của bài xích thuyết trình giờ Anh

Giới thiệu phiên bản thân

Good morning/afternoon everyone/ladies & gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều số đông người/quý vị và các bạn)Hi, everyone. I’m Lisa Gomez. Good khổng lồ see you all. (Chào đầy đủ người. Tôi là Lisa Gomez. Hết sức vui được chạm mặt tất cả các bạn)It’s a pleasure lớn welcome the President there. (Thật vinh hạnh được đón nhận vị chủ tịch ở đây)On behalf of SCG Company. I’d like to welcome you. My name’s John. (Thay mặt doanh nghiệp SCG. Xin chào mừng đều người. Thương hiệu tôi là John)I’m … , from / . (Tôi là…, đến từ lớp/nhóm…)Let me introduce myself; my name is …, thành viên of group … (Để tôi từ giới thiệu, thương hiệu tôi là …, là thành viên của group ….)

Giới thiệu nhà đề bài bác thuyết trình tiếng Anh

I plan khổng lồ say a few words about… (Tôi dự định nói vài ba lời về…)I’m going to lớn talk about… (Tôi sẽ nói về…)The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc thủ thỉ của tôi là…)The purpose of my presentation is… (Mục đích bài thuyết trình của tôi là…)I’m going to take a look at… (Tôi sẽ để mắt tới về…)I’m going lớn give you some facts and figures… (Tôi sẽ giới thiệu cho quý khách một vài sự khiếu nại và nhỏ số…)I’m going to lớn concentrate on… (Tôi sẽ tập trung vào…)I’m going to lớn fill you in on the history of… (Tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch sử vẻ vang của…)I’m going lớn limit myself to lớn the question of… (Tôi đã tự số lượng giới hạn cho câu hỏi về…)


*

Giới thiệu bố cục bài thuyết trình

My presentation is divided into x parts. (Bài diễn đạt của tôi được chia nhỏ ra thành x phần)My presentation is in three parts. (Bài miêu tả của tôi có ba phần.)My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi tất cả 3 phần)I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài thuyết trình của bản thân mình thành 3 phần)I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ ban đầu với/ Đầu tiên tôi đã nói về/ Tôi sẽ mở đầu với), then I will look at …(Sau kia tôi sẽ chuyển mang đến phần). Next,… (tiếp theo) and finally…(cuối cùng)Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, sản phẩm công nghệ hai, trang bị ba, cuối cùng…)To start with….Then….Next…. Finally…. (Để bắt đầu…. Sau đó…. Tiếp đến….Cuối cùng….)In the first part… (Phần đầu là…) Then in the second part… (Sau đó ở phần giữa…) Finally, I’ll go on to lớn talk about… (Phần cuối tôi vẫn nói về…)

Cách ngắt lời hoặc đặt câu hỏi trong suốt bài thuyết trình giờ đồng hồ Anh

Do feel miễn phí to interrupt me if you have any questions. (Đừng ngại cắt ngang lời tôi trường hợp quý vị có bất kì thắc mắc nào.)I’ll try lớn answer all of your questions after the presentation. (Tôi sẽ gắng giải đáp mọi câu hỏi của quý khách sau bài thuyết trình.)I plan to lớn keep some time for questions after the presentation. (Tôi vẫn dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài xích thuyết trình.)There will be time for questions at the over of the presentation. (Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.)I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation. (Tôi rất hàm ơn nếu quý vị có thể đặt các thắc mắc của bản thân sau bài xích thuyết trình.)

2. Phần nội dung mô tả chính

Cách liên kết các phần, nối tiếp đoạn

Now let’s move to / turn to the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài xích trình bày, về vấn đề…)So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…)To begin with… (Hãy ban đầu với…)Now I’d like to look at…(Bây giờ đồng hồ tôi muốn xem xét…)This leads me to lớn my next point…(Điều này dẫn tôi đến sự việc kế tiếp…)That completes/concludes… (Đó là kết thúc/kết luận về…)That’s all I want khổng lồ say (Đó là các thứ tôi mong mỏi nói)Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…)So now we come to lớn the next point, which is… (Bây giờ bọn họ sẽ mang đến với phần tiếp theo, về…)Now I want to describe… (Bây tiếng tôi muốn diễn tả về…)Let’s turn to the next issue… (Hãy mang đến với sự việc tiếp theo)I’d now lượt thích to change direction và talk about… (Bây giờ đồng hồ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…)

Giải ưng ý đồ thị, hình ảnh

This graph shows you…(Đồ thị này cho quý vị thấy…)Take a look at this…(Hãy xem mẫu này…)If you look at this, you will see…(Nếu quý vị để mắt tới điều này, quý vị vẫn thấy…)I’d lượt thích you to lớn look at this…(Tôi mong muốn quý vị xem xét…)This chart illustrates the figures…(Biểu đồ này minh họa những số liệu…)This graph gives you a break down of…(Biểu vật này cho quý vị thấy sự sụp đổ của…)As you can see…(Như chúng ta thấy…)This clearly shows …(Điều này cho thấy thêm rõ ràng…)From this, we can understand how / why…(Từ đây, bạn có thể hiểu làm cầm nào / tại sao…)This area of the chart is interesting…(Phần này của biểu trang bị khá thú vị…)

Một số mẫu câu quyến rũ sự chú ý

I’m going to let you in on a secret… (Tôi đã nói cho bạn về một túng thiếu mật…)You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng mà trong ngôi trường hợp chúng ta chưa, thì…)Because time is tight, you may want khổng lồ consider. (Vì thời gian eo hẹp, chúng ta có thể muốn coi xét…)Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần đặc biệt quan trọng nhất dành cho bạn)Why you need khổng lồ know bout… (Tại sao bạn cần hiểu rõ về…)Let me bottom-line this for you. (Hãy nhằm tôi gạch dưới vấn đề này cho bạn)You may want lớn write this next part down. (Bạn rất có thể muốn ghi chép phần tiếp theo)If you’re only going lớn remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ mong muốn ghi lưu giữ một điều, điều ấy nên là…)If you’re only going to vày one thing, it should be… (Nếu chúng ta chỉ ước ao làm một thứ, điều đó hãy là…)

3. Phần kết thúc

Kết luận bài bác thuyết trình tiếng Anh

To conclude,… (Để kết luận,…)In conclusion,… (Kết luận,…)Now, khổng lồ sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)So let me summarise/recap what I’ve said. (Vậy, để tôi tóm tắt lại gần như gì tôi vẫn trình bày.)Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered. (Cuối cùng, tôi xin nhắc lại cùng với quý vị một vài vấn đề chính mà bọn họ đã xem xét.)That brings me to the kết thúc of my presentation. I’ve talked about… (Điều kia đã dứt bài thể hiện của tôi. Tôi sẽ nói về…)Well, that’s about it for now. We’ve covered… (Vâng, tiếng là phần kết luận. Chúng ta đã nói được…)So, that was our marketing strategy. In brief, we… (Vậy nên, đó là chiến lược tiếp thị của bọn chúng tôi. Bắt lại, bọn chúng tôi…)To summarise, I… (Tóm lại, tôi…)

Cảm ơn

I’d like to thank you for taking time out to lớn listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì đang dành thời hạn lắng nghe bài xích thuyết trình của tôi.)Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vày sự lắng nghe/sự chăm chú của bạn)Many thanks for coming.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Tiếng Anh Là Gì, Hợp Đồng Mua Bán Tiếng Anh Là Gì

(Cảm ơn tương đối nhiều vì đã đến)Thank you for attention. (Cảm ơn quý vị đang chú ý.)Many thanks for your attention. (Rất cám ơn sự tham dự của quý vị.)May I thank you all for being such an attentive audience. (Tôi xin cảm ơn toàn bộ quý vị đang đi vào tham dự)

Câu hỏi thảo luận

Do you have any questions? (Quý vị có câu hỏi nào không?)Are there any questions? (Có thắc mắc nào không ạ?)Can I answer any questions? (Có thắc mắc nào tôi có thể giải đáp ko ạ?)I’d be glad to lớn answer any questions you might have. (Tôi siêu sẵn lòng các thắc mắc mà quý vị chuyển ra).Now we have half an hour for questions and discussion.

Xem thêm: Game Bán Hàng, Shopping Hay Nhất 2022, Trò Chơi Nhà Hàng

(Bây giờ bọn họ có nửa giờ nhằm đặt câu hỏi và thảo luận)So, now I’d be very interested khổng lồ hear your comments. (Bây giờ tôi vô cùng háo hức nhằm nghe phản hồi của các bạn)And now if there are any questions, I would be pleased khổng lồ answer them. (Và nếu bây chừ có câu hỏi nào, tôi khôn cùng sẵn lòng để lời giải chúng)