Các bài toán về bất đẳng thức côsi

     

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi

Hướng dẫn học sinh lớp 8, 9 về kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi vào chứng minh những bài toán BĐT qua các bài tập có lời giải chi tiết.

Các kỹ thuật thường dùng khi áp dụng BĐT Côsi là: chọn điểm rơi, ghép cặp, thêm bớt, ngược dấu, đổi biến.

Các em bao gồm thể tự học bất đẳng thức Cosi bằng giải pháp nghiên cứu kỹ từng ví dụ, bài bác tập.

Bài tập bất đẳng thức Cosi gồm lời giải

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*