Cách dùng either or neither nor

     

EITHER … OR với NEITHER … NOR là những kết cấu tiếng Anh phổ biến và khá dễ dùng. Tuy nhiên, này lại hay gây nhầm lẫn cho tất cả những người dùng, bởi sự “na ná tương tự nhau” của cặp từ này. Trong bài ngày từ bây giờ runclub.vn đã hướng dẫn cho chính mình cách cần sử dụng cặp “either … or” cùng “neither … nor” thần thánh này nhé! Hãy cùng ban đầu nào!


*

I. EITHER …OR

1. Bí quyết dùng

Either … or mang ý nghĩa sâu sắc là “hoặc…hoặc”. Nó được sử dụng để lấy ra khả năng có thể xảy ra đôi khi với 2 đối tượng được kể đến.

Bạn đang xem: Cách dùng either or neither nor

2. Cấu tạo và ví dụ

Để sử dụng either … or, bạn cũng có thể áp dụng cách làm sau:

Either + Danh từ/ Đại từ + or + Danh từ/ Đại từ 


Ví dụ:

I want to lớn sit with either Kai or Zoey in the next school year. (Tớ ước ao ngồi với hoặc là Kai hay những Zoey trong thời hạn học tới.)

Either he or his sister will go to lớn their grandma’s house to lớn pick his brother up. (Hoặc anh ấy hoặc chị của anh ấy ấy sẽ đến nhà bà của họ đến đón em trai anh ấy.) 

II. NEITHER … OR

Cách dùng 

Neither … nor mang ý nghĩa sâu sắc là “không… cũng không”. Cấu tạo này được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đôi khi cả 2 đối tượng người dùng được kể đến.

Cấu trúc

Để áp dụng neither … nor, bạn cũng có thể áp dụng phương pháp sau:

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

My father likes neither coffee nor tea! (Bố tôi không đam mê cả cà phê và trà!)

This job is neither interesting nor fancy. (Công việc này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn.) 

III. Những trường hợp quan trọng cần giữ ý 

1. Với either … or hoặc neither … nor lúc đứng tại vị trí chủ ngữ

Nếu either …or hoặc neither … nor đứng tại vị trí chủ ngữ thì đụng từ sẽ chia theo chủ ngữ sản phẩm hai (đứng sau or). Ví dụ:

Either you or I am right. (Hoặc tôi đúng hoặc bạn đúng.) 

Neither you nor I am right. (Tôi chẳng đúng và chúng ta cũng không.) 

Neither Lyn nor her boyfriend knows that they’ve got the highest score. (Cả Lyn và chúng ta trai của của ấy đều chần chừ là chúng ta đạt điểm trên cao nhất.) 

2. Chuyển đổi giữa Either … or cùng Neither … nor

Neither … nor = Not either … or

Ví dụ 1: 

Neither Kien nor thai passed the exam last year.

=> Not either Kien nor bầu passed the exam last year. 

1 biện pháp dùng thông dụng hơn là sử dụng cấu trúc: “and … not … either”. Ví dụ, chúng ta cùng nối tiếp câu về Kiên với Thái sống trên. 

=> Kien didn’t pass the exam last year & Thai didn’t either.

Xem thêm: Cách Chỉnh Touchpad Trong Win 10 Đơn Giản, Thao Tác Touchpad Trên Windows 10, Cử Chỉ

Tuyệt đối không sử dụng: “Thai didn’t also!” nhé!

Ví dụ 2: 

My father doesn’t like either coffee or tea. 

=> My father likes neither coffee or tea. 

Khi either hoặc neither đứng một mình
Neither đứng một mình

Khi neither đứng 1 mình thì câu sẽ mang nghĩa tủ định. Ví dụ thì:, còn neither sở hữu nghĩa là không đối tượng nào trong 2 đối tượng người tiêu dùng được đề cập đến. 

Trường phù hợp này, danh từ (đại từ) sống phía sau neither với either sống dạng số không nhiều và đụng từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ. 

Ví dụ:

Neither parent came to pick him up. (The mother didn’t come and the father didn’t come.)

Neither shirt fits me. (There are two shirts và not one of them fits me.)

Either đứng một mình 

Trong trường hợp này thì vẫn vẫn sở hữu nghĩa phủ định cùng either sẽ sở hữu nghĩa là một trong trong những đối tượng người tiêu dùng nhắc đến. Danh tự (đại từ) sống phía sau either sống dạng số ít và rượu cồn từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ. 

Either person in this class is under 15. (Một trong các những người ở trong lớp này dưới 15.) 

Either cat is mine. (Một trong số những bé mèo là của tôi.)

IV. BÀI TẬP

In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.When I go to Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone._______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them._______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll điện thoại tư vấn the cop.My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên đây là toàn thể các nội dung về neither noreither or rồi, tuy nhiên, loài kiến thức về phong thái dùng eitherneither vẫn còn khá nhiều nhé, các bạn có thể tìm hiểu thêm 2 bài xích dưới đây.

Xem thêm: Ý Nghĩa Câu Chuyện Về Ba Chiếc Ba Lô, Bài Học Về Sự Công Bằng: Ba Chiếc Ba Lô

Còn nếu như bạn vẫn chưa thể hiểu cùng thành thạo những nội dung này, bạn hãy thử yên cầu một phương pháp khác học tập khác tại khoá học tập Online của runclub.vn hoặc qua cuốn sách tiếng Anh cơ bản của runclub.vn nhé. Chắc hẳn rằng rằng, với 1 phương pháp, suốt thời gian phù hợp, chắc chắn các bạn sẽ có thể cầm cố trọn mọi kỹ năng tiếng Anh giao tiếp.