CÁCH LÀM HỒ SƠ HƯỞNG HỖ TRỢ COVID

     
*

*

Lượt đọc 11778
*
*

Để thuận lợi cho việc đăng ký, giải pháp xử lý hồ sơ cung cấp lao rượu cồn tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao hễ - yêu mến binh với Xã hội phía dẫn triển khai như sau:

1. Đối với người lao động

Gửi đơn đề nghị cung cấp theo vẻ ngoài trực con đường hoặc trực tiếp

a) vẻ ngoài trực tuyến, lựa chọn 1 trong hai phương pháp sau:

- gởi đơn ý kiến đề xuất qua ứng dụng Hue-S: vào mục Chống dịch bệnh bên trên ứng dụng, chọn Đăng cam kết hỗ trợ, điền đầy đủ thông tin cùng Gửi đối kháng đăng ký.

Bạn đang xem: Cách làm hồ sơ hưởng hỗ trợ covid

Lưu ý: Đăng nhập Hue-S theo yêu cầu của ứng dụng.

- gửi đơn kiến nghị qua trang web: vào add hotrocovid19.runclub.vn.gov.vn, chọn Đăng ký kết gói hỗ trợ, điền không thiếu thốn thông tin cùng Gửi đối chọi đăng ký.

b) bề ngoài trực tiếp, tín đồ lao động đến thành phần Một cửa cấp cho xã khu vực cư trú để gửi đơn đề nghị cung ứng (theo chủng loại số 01) hoặc khai trực tiếp. Cán bộ chào đón cấp làng dùng chức năng Đăng ký hồ sơ, giúp bạn lao cồn nhập đơn đk hoặc lời khai thẳng vào phần mềm.

Xem thêm: Cách Xoay Camera Trên Google Meet Trên Điện Thoại, Cách Lật Camera Trên Google Meet Trên Điện Thoại

2. Đối cùng với cán bộ tiếp nhận, xử lý

Bước 1: Nếu fan lao động đăng ký trực tuyến, cán bộ tiếp nhận cấp xã singin SSO, vào mục HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG GẶP KHÓ KHĂN vị ĐẠI DỊCH COVID-19 để mừng đón và cách xử trí hồ sơ

Nếu bạn lao hễ đến phần tử Một cửa cấp cho xã khu vực cư trú để gửi đơn đề nghị cung ứng (theo mẫu số 01) hoặc khai trực tiếp, cán bộ mừng đón cấp buôn bản dùng chức năng Đăng ký kết hồ sơ, giúp fan lao hễ nhập đơn đăng ký hoặc lời khai trực tiếp vào phần mềm.

Bước 2: trong 03 ngày có tác dụng việc, ủy ban nhân dân cấp xã địa thế căn cứ hồ sơ đk trên phần mềm, xác định người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, lập list (theo mẫu mã số 02) thông qua hội đồng thẩm định cấp xã, niêm yết list tại ubnd cấp làng trong 02 ngày làm cho việc; tổng hợp list người lao động đủ điều kiện trình ubnd cấp huyện (qua chống Lao động - yêu thương binh và Xã hội) trên ứng dụng (có cam kết số).

Bước 3: vào 02 ngày có tác dụng việc, phòng Lao rượu cồn - mến binh với Xã hội chủ trì phối phù hợp với các cơ quan liên quan đánh giá hồ sơ, danh sách người lao đụng đủ điều kiện, tham mưu ubnd cấp huyện trình ubnd tỉnh (qua Sở Lao động - mến binh với Xã hội) trên phần mềm (có ký kết số).

Xem thêm: Cách Lấy Mã Qr Outlook Trên Máy Tính, Cách Mở Mã Qr Outlook Trên Máy Tính

Bước 4: vào 02 ngày làm việc, Sở Lao cồn - yêu quý binh cùng Xã hội kiểm tra, thanh tra rà soát danh sách bạn lao động đủ điều kiện, trình ubnd tỉnh phát hành quyết định phê duyệt list và kinh phí hỗ trợ, lãnh đạo thực hiện cung cấp chi trả. Trường phù hợp không phê duyệt ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.