Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn

     
1 Chu vi hình tròn1.2 dục tình với Pi1.4 Tìm con đường kính, nửa đường kính khi biết chu vi, diện tích hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài mặt đường tròn là mặt đường biên giới hạn của hình tròn. Phương pháp của chu vi hình tròn là lấy 2 lần bán kính (hoặc gấp đôi bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn


Công thức

*

Công thức của chu vi hình tròn là:

*

Bạn vẫn xem: công thức tính chu vi hình tròn


Hoặc rất có thể là:

*

Hoặc

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là đường kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : gồm một hình trụ C có 2 lần bán kính nối từ điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn C bằng bao nhiêu?Ta áp dụng: cách tính chu vi hình tròn trụ đã tất cả ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình trụ có bán kính R = 2 sẽ có được diện tích hình tròn là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe pháo của một xe pháo lửa có 2 lần bán kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe pháo đó.

Chu vi của bánh xe lửa hình tròn là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình tròn tâm O có đường kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình trụ tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình trụ tâm O là:

C = d x ?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn có bán kính là 15 cm. Hãy tính đường kính và chu vi của bảng chỉ đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng chỉ đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng đi đường là:

C = 2r x ?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ cùng với Pi

Chu vi của hình tròn trụ liên quan tiền với Pi. Quý giá của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với mức giá trị gần chính xác là 3,14. Pi được quan niệm là xác suất của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng thông dụng trong toán học, kỹ thuật và khoa học. Trong những khi nó chọn cái tên trong toán học tập thì chuyên môn và công nghệ nó ko được để tên. Nó được thực hiện bởi radio, lập trình máy tính và hằng số vật lý. Vày giá trị của Pi rất dài cần công thức rất có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Xem thêm: Ngân Hàng Vpbank Có Lịch Làm Việc Của Ngân Hàng Vpbank Thứ 2

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được khẳng định theo công thức:

*

Trong đó:

C là chu vi hình quạtR là bán kính của mặt đường tròn trung tâm Oℓ là chiều lâu năm cung

Công thức tính diện tích hình tròn

S = Pi x r2

*
*
*

Trong đó:

S: là diện tích

r: là phân phối kính

Ví dụ: Ta gồm một hình tròn C có đường kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn trụ C bằng bao nhiêu?Áp dụng giải pháp tính: diện tích hình tròn C ta có: = một nửa x d = 1/2×10 = 5cmSuy ra: S = Pi x r2 = 5 x (3,14)2 = 49,298 cm2

*

Bài tập: một tờ bảng hình tròn trụ có đường kính 30cm. Hãy tính diện tích s tấm bảng kia với đơn vị là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình tròn trụ là:

S = D² ✖ Pi/4 = 30² ✖ 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

*

Công thức tính diện tích đường tròn lúc biết đường kính: S = Pi X (D/2)2

*

– vào đó: d là mặt đường kính

– Ví dụ: Ta có hình tròn trụ C với 2 lần bán kính là 8cm. Tính diện tích hình trụ C.Áp dụng biện pháp tính, S = Pi x (d/2)^2 = 50,265cm2

* công thức tính phụ thuộc chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

*

Trong đó: C là chu vi

Chứng minh công thức:Ta có: Chu vi hình tròn C = 2Pi.r=> r = C/(2Pi)=> Diện tích hình tròn là: S =C2/(4Pi)

Ví dụ: cho hình vào C gồm chi vi là 16cm2. Tính diện tích hình tròn trụ C.

Giải: Ta bao gồm chu vi hình tròn trụ C = 2Pi.r => r = C/(2Pi)Do đó, diện tích hình tròn là S = C2/(4Pi) = 20,382cm2

Công thức tính phụ thuộc vào hình quạt: 

*

Trong đó, S: diện tích toàn phần hình trònShq: diện tích s hình quạtC: Số đo góc làm việc tâm

Công Thức Tính diện tích Hình Quạt Tròn

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình tròn n được tính theo phương pháp là:

*
*

Trong đó,

– n là góc của hình quạt tròn– l là độ dài cung n trong hình quạt

Tìm mặt đường kính, nửa đường kính khi biết chu vi, diện tích hình tròn

Tính đường kính hình tròn
*

Trong đó:

d: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá chỉ trị tương tự 3.14.Tính bán kính hình tròn
*

Trong đó:

r: bán kính hình trònd: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích s hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương đương 3.14.Phương Pháp ghi nhớ Công Thức, phương pháp tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

– khi tham gia học công thức chấm dứt cũng như giải pháp tính, bạn nên áp dụng vào làm bài bác tập để rất có thể ghi ghi nhớ công thức cũng tương tự hiểu được rõ thực chất vấn đề. – ở bên cạnh đó, bạn cũng có thể học công thức trải qua thơ:

Hình tròn diện tích đơn giảnBình phương nửa đường kính ta nhân tức thì vàoBa phảy mười tứ phía sauChu vi cũng dễ tính mau chúng ta àĐường kính ta mang nhân raBa phảy mười bốn, cố gắng là đang xong. 

Hình tròn là gì?
*

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm ở và phía bên trong đường tròn.

Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn đó là tâm và bán kính của mặt đường tròn bảo phủ nó.

Đường tròn là gì?

Đường tròn trung khu O nửa đường kính R là tập hợp tất cả các điểm bí quyết tâm O một khoảng tầm bằng R. Đường tròn tâm O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

*

 

Tính hóa học của hình trònĐường kính là trường hợp đặc trưng của dây cung trải qua tâm mặt đường tròn.Đường kính là đoạn thẳng dài nhất đi qua hình trụ và chia hình tròn trụ thành hai nửa bằng nhau.Độ dài của 2 lần bán kính của một đường tròn bằng 2 lần nửa đường kính của mặt đường tròn đó.Bài tập tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

Bài tập 1: cách tính chu vi hình trụ khi biết diện tích. Cho hình trụ C có diện tích s bằng 26cm2. Tính chu vi hình tròn

Bài giải: 

– Diện tích hình trụ là S = Pi.r2Mà diện tích s bằng 26cm2 => r = 2,877cm– Chu vi hình tròn trụ là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068cmVậy chu vi của hình tròn bằng 18,068cm

Bài tập 2: Tính diện tích hình tròn, lúc biết chu vi c bằng 15,33cm

Bài giải:

– Ta có, chu vi hình trụ C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)– Diện tích hình tròn trụ là S = Pi.r2=> S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71cm2Vậy diện tích hình tròn là 18,71cm2

Ví dụ 3: Một bánh xe xe hơi có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm bán kính và 2 lần bán kính của bánh xe.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel: Biểu Đồ Cột, Đường Và Hình Tròn

Bài giải:

Ta gồm C = d x ? => d= C/ ?

Áp dụng công thức trên ta có đường kính của bánh xe cộ là:

d= C/ ?= 119,32/ 3,14= 38 (cm)

Bán kính của bánh xe pháo là:

d=2r => r=d/2= 38:2= 19 (cm)

Đáp số: d=38 (cm)

r=19 (cm)

Ví dụ 4: Cho hình trụ tâm O, 2 lần bán kính AB = 18 cm. Tính chu vi hình tròn trụ tâm O, 2 lần bán kính AB; hình tròn tâm M đường kính OA và hình trụ tâm N có nửa đường kính OB.

*

Bài giải:

Chu vi hình tròn tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính mặt đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta tất cả OA, OB thứu tự là đường kính của hình tròn tâm M và hình tròn trụ tâm N. Trong số đó OA=OB= 9(cm)