Đánh giá rủi ro kiểm soát

     

Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (188.4 KB, 22 trang )
Bạn đang xem: đánh giá rủi ro kiểm soát

LỜI MỞ ĐẦUĐể bảo đảm an toàn tính hiệu quả, tính kinh tế tài chính và hiệu lực hiện hành của cuộc kiểm toán tương tự như để thu thập bằng chứng kiểm toán vừa đủ và có hiệu lực thực thi làm địa thế căn cứ cho tóm lại của truy thuế kiểm toán viên về tính trung thực và phù hợp trên report tài chủ yếu thì cuộc truy thuế kiểm toán thường diễn ra theo những bước: lập kế hoạch và thiết kế phương thức kiểm toán, triển khai kế hoạch kiểm toán, chấm dứt cuộc truy thuế kiểm toán vầ công bố report kiểm toán. Trong quy trình tiến độ lập kế hoạch kiểm toán thì kiểm toán viên phải review rủi ro kiểm soát để gia công cơ sở đến việc khẳng định phạm vi triển khai các xem sét cơ bạn dạng trên số dư và nhiệm vụ của đơn vị và bài toán lựa chọn phương pháp kiểm toán. Vì thế trong đề án môn học của mình, em gạn lọc đề tài:“Đánh giá không may ro điều hành và kiểm soát và tác động của review rủi ro kiểm soát và điều hành đến lựa chọn phương pháp kiểm toán”Tuy nhiên do trình độ chuyên môn còn giảm bớt và thời hạn có hạn nên trong đề án môn học tập của em ko tránh khỏi đều thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của những thầy cô giáo. Em xin thật tâm cảm ơn.- 1 -I. RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ MỐI quan HỆ GIỮA RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ TRỌNG YẾU1. Khủng hoảng rủi ro kiểm toánTheo chuẩn chỉnh mực kiểm toán nước ngoài số 400, Đánh giá khủng hoảng rủi ro và điều hành và kiểm soát nội bộ “Rủi ro kiểm toán là rủi ro khủng hoảng do doanh nghiệp kiểm toán và truy thuế kiểm toán viên đưa ra chủ ý nhận xét không thích hợp khi report tài chính đã được kiểm toán còn tồn tại những không đúng sót trọng yếu”. vì chưng sự giới hạn bởi chọn mẫu của truy thuế kiểm toán và vấn đề phát hiện ra những sai phạm với những ăn gian đã dược bịt dấu kĩ là rất trở ngại nên kiểm toán viên không thể phát hiện ra toàn bộ các không nên sót xung yếu trên báo cáo tài chính. Bởi vậy luôn luôn có rủi ro kiểm toán ngay cả khi truy thuế kiểm toán viên vâng lệnh các chuẩn mực truy thuế kiểm toán đã được đồng ý chung. Rủi ro kiểm toán gồm ba loại : khủng hoảng tiềm tàng, khủng hoảng kiểm soát, khủng hoảng rủi ro phát hiện. - khủng hoảng rủi ro tiềm tàng (hay khủng hoảng cố hữu): là năng lực từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong report tài chính chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ rẽ
hoặc tính gộp, mặc dù có hay không có kiểm soát điều hành nội bộ. mức độ khủng hoảng rủi ro tiềm tàng là cơ sở để lựa chọn những thủ tục kiểm toán, xác định cân nặng công việc, thời gian, nhân sự và các chi phí quan trọng cho cuộc kiểm toán.- rủi ro khủng hoảng kiểm soát: là đen thui ro trong số đó một không đúng sót xung yếu trong một tài khoản trong báo cáo tài chính, lẻ tẻ hay gộp với những sai sót trong những tài khoản khác, đã không được khối hệ thống kế toán với hệ thống kiểm soát và điều hành nội cỗ ngăn phòng ngừa hoặc phát hiện nay và sửa chữa thay thế trong thời hạn mong muốn. Hay có thể nói đó là năng lực mà hệ thống kiểm soát và điều hành nội cỗ của đơn vị không phát hiện nay và ngăn chặn được gian lậu và không nên sót.Rủi ro kiểm soát luôn tiềm tàng và cực nhọc tránh ngoài do tiêu giảm cố hữu của bất kỳ hệ thống kiểm soát và điều hành nội bộ nào. Nó ảnh hưởng đến khâu lập planer và kiến thiết trình tự, cách thức kiểm toán ưa thích hợp. - 2 -- rủi ro phát hiện: là kĩ năng xảy ra các sai sót hoặc ăn lận trên report tài bao gồm mà không được ngăn chặn hay phạt hiện vì hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ và cũng không được kiểm toán viên phát chỉ ra trong quy trình kiểm toán.Rủi ro phát hiện gồm quan hệ trực tiếp đến phạm vi kiểm toán và phương thức kiểm toán vận dụng trong kiểm toán. Phạm vi truy thuế kiểm toán càng rộng, phương pháp kiểm toán càng thích hợp và chặt chẽ, quá trình kiểm toán càng tuân thủ chuẩn mực cùng nguyên tắc truy thuế kiểm toán thì nấc độ rủi ro khủng hoảng càng thấp cùng ngược lại.Kiểm toán viên cần phải có hiểu biết không thiếu về hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ, tấn công giá đúng chuẩn mức độ khủng hoảng để vạch kế hoạch truy thuế kiểm toán và kiến thiết trình tự, phương thức kiểm toán mê thích hợp. 2. Quan hệ giữa rủi ro khủng hoảng kiểm toán với tính hiểm yếu Trọng yếu ớt là quan niệm về tầm cỡ (hay qui mô) và bản chất của những sai phạm (kể cả vứt sót) của các thông tin tài thiết yếu hoặc là đơn lẻ, hay là từng nhóm cơ mà trong bối cảnh rõ ràng nếu dựa vào các tin tức này để xét đoán thì ko thể đúng đắn hoặc là sẽ rút ra những kết luận sai lầm.Trọng yếu được coi như xét ở tại mức độ toàn bộ report tài chính và từng khoản mục.
Khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên phải đưa ra mong lượng ban đầu về tính trọng yếu, là lượng về tối đa mà kiểm toán viên tin rằng ở tại mức đó các report tài chính rất có thể có sai sót tuy vậy không tác động đến quyết định của người tiêu dùng thông tin. xung yếu và khủng hoảng kiểm toán tất cả mối quan lại hệ ngặt nghèo với nhau với ngược chiều nhau nghĩa là mức độ trọng yếu càng cao thì rủi ro kiểm toán càng thấp với ngược lại. Trường hợp mức độ trọng yếu bao gồm thể gật đầu được tăng lên thì rủi ro khủng hoảng kiểm toán sẽ sút xuống, vày khi cực hiếm sai sót hoàn toàn có thể bỏ qua tăng thêm thì khả năng xảy ra sai sót này sẽ giảm xuống. Ngược lại, có thể giảm mức độ trọng yếu có thể chấp nhận, khủng hoảng rủi ro kiểm toán sẽ tăng lên. Trọng yếu và rủi ro đều phải có tác động đến lượng vật chứng cần thu thập. Khi truy thuế kiểm toán viên cầu tính nút độ trọng yếu càng thấp với rủi ro càng tốt thì lượng minh chứng cần thu thập càng những và ngược lại.- 3 -Trong bố loại rủi ro trên thì khủng hoảng tiềm tàng, đen đủi ro kiểm soát điều hành khác khủng hoảng phát hiện ở trong phần các loại rủi ro khủng hoảng này tồn tại độc lập và khách quan đối với thông tin tài chính. Rủi ro khủng hoảng tiềm tàng, xui xẻo ro kiểm soát nằm ngay lập tức trong công dụng hoạt động marketing và môi trường quản lí của bạn cũng như trong bản chất của các số dư tài khoản và nhiều loại nghiệp vụ, bọn chúng tồn tại chủ quyền với kiểm toán, nằm ngoại trừ phạm vi kiểm toán. Còn khủng hoảng phát hiện tại được xác định từ khủng hoảng kiểm toán, rủi ro khủng hoảng tiềm tàng, không may ro kiểm soát và điều hành .Vì ba loại rủi ro khủng hoảng này biến hóa đối cùng với từng khoản mục trên báo cáo tài chủ yếu nên khủng hoảng rủi ro phát hiện với số lượng vật chứng kiểm toán cần tích lũy cũng thay đổi theo đối với từng khoản mục. Mặc dù việc giới hạn khủng hoảng tiềm tàng và khủng hoảng rủi ro phát hiện tại là ko thể thực hiện được nhưng mà chỉ có thể giới hạn được đen thui ro kiểm soát và đen đủi ro kiểm soát và điều hành là loại khủng hoảng rủi ro chủ yếu hèn trong ba loại khủng hoảng kiểm toán. Vị vậy, việc review rủi ro kiểm soát có ý nghĩa sâu sắc rất đặc biệt quan trọng đối với câu hỏi lập kế hoạch kiểm toán và lựa chọnh cách thức kiểm toán cũng như số lượng dẫn chứng cần thu thập.II. ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT ĐẾN LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
1. Đánh giá khủng hoảng kiểm soátViệc đánh giá đúng mực rủi ro kiểm soát có ý nghĩa sâu sắc thực tiễn vô cùng lớn so với công tác kiểm toán từ khâu đồ mưu hoạch kiểm toán đến khâu tiến hành kế hoạch với lập report kiểm toán. Nút độ rủi ro điều hành và kiểm soát quyết định nội dung, thời hạn, phạm vi của các phương pháp kiểm toán đề xuất tiến hành cũng tương tự quyết định cân nặng công tác kiểm toán cần thiết. Nếu rủi ro kiểm soát điều hành cao kiểm toán viên sẽ thiếu tín nhiệm tưởng vào hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ của chúng ta và áp dụng cách thức tuân thủ và cân nặng thử nghiệm cơ bạn dạng cũng tăng thêm hơn không ít so lúc truy thuế kiểm toán viên phụ thuộc vào hệ thống kiểm soát. Và trái lại rủi ro kiểm soát điều hành được đánh giá thấp thì kiểm toán viên có thể dựa vào kiểm soát điều hành nội cỗ để giảm những thử nghiệm cơ - 4 -bản. Vị vậy, sự đọc biết về hệ thống kiểm soát nội bộ cũng giống như sự tấn công giá chính xác rủi ro kiểm soát để giúp đỡ cho truy thuế kiểm toán viên:Xác định được những loại thông tin sai sót nghiêm trọng rất có thể xảy ra trên report tài chính.Xem xét các yếu tố tác rượu cồn đến năng lực để xảy ra những sai sót nghiêm trọng.Thiết kế phương pháp kiểm toán ưng ý hợp. Việc review rủi ro kiểm soát diễn ra theo quá trình sauĐánh giá ban sơ về rủi ro ro kiểm soát điều hành Thiết kế và triển khai thử nghiệm kiếm soát.Đánh giá chỉ lại đen thui ro điều hành và kiểm soát và thi công lại nghiên cứu cơ bản1.1.Đánh giá lúc đầu về khủng hoảng kiểm soátĐánh giá ban đầu về khủng hoảng rủi ro kiểm soát bao hàm việc review tính công dụng của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát và điều hành nội cỗ trong việc ngăn ngừa, vạc hiện và sữa chữa các sai sót trọng yếu. Tuy nhiên, rủi ro kiểm soát không thể trọn vẹn được thải trừ do những giảm bớt cố hữu của mọi khối hệ thống kế toán và điều hành và kiểm soát nội bộ.Sau khi có được khối hệ thống sự phát âm về khối hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ thì truy thuế kiểm toán viên tiến hành đánh giá ban đầu về không may ro kiểm soát điều hành theo những cơ sở dữ liệu so với các số dư của những tài khoản trọng yếu. Rủi ro ro kiểm soát điều hành được đánh giá
thông qua sự đọc biết về hệ thống kiểm soát và điều hành nội bộ. Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ có phong cách thiết kế và quản lý và vận hành hữu hiệu thì rủi ro kiểm soát điều hành được đánh giá có khả năng thấp với ngược lại.Khi đã thu thập được sự phát âm biết về cách xây cất và quản lý hệ thống điều hành và kiểm soát nội bộ thì truy thuế kiểm toán viên đưa ra đánh giá lúc đầu về khủng hoảng rủi ro kiểm soát. Quá trình này đựơc thực hiện riêng rẽ cho từng loại nghiệp vụ kinh tế tài chính chủ yếu vào từng chu trình nhiệm vụ và theo các bước sau:  dấn diện các mục tiêu kiểm toán của kiểm soát nội cỗ mà từ đó kiểm toán viên vận dụng để review hệ thống kiểm soát và điều hành nội bộ.- 5 - Trong bước này truy thuế kiểm toán viên sẽ áp dụng các mục tiêu kiểm soát ví dụ cho từng doanh nghiệp công ty yếu của người sử dụng mà theo đó có thể đánh giá đen đủi ro điều hành và kiểm soát đối cùng với từng khoản mục.Chẳng hạn so với chu trình bán hàng thì mục tiêu kiểm soát điều hành làMục tiêu tổng quát kim chỉ nam đặc thù so với nghiệp vụ cung cấp hàng• mục tiêu hợp lí chung • những nghiêp vụ phân phối hàngđều có căn cứ hợp lí• hiệu lực • Hàng phân phối vận gửi đến người sử dụng là gồm thật• đầy đủ • đông đảo nghiệp vụ bán hàng đều dược ghi sổ• Quyền và nghĩa vụ • sản phẩm hoá đã chào bán thuộc quyền download của đơn vị chức năng • Định giá bán • mặt hàng đã đi lại và tất cả hoá đơn ghi giá bán được thoả thuận• Phân nhiều loại • những nghiệp vụ bán sản phẩm được phân các loại thích hợp• đúng chuẩn cơ học tập • các nghiệp vụ ghi vào sổ tổng hợp, cụ thể thích hợp và khớp đúng về số cùng  thừa nhận diện các quá trình kiểm soát điều hành đặc thù.Ở bước này, truy thuế kiểm toán viên không nhất thiết phải xem xét gần như quá trình kiểm soát mà chỉ phải nhận diện với phân tích những quá trình kiểm soát và điều hành chủ yếu ớt (có khả năng ảnh hưởng lớn nhất đến sự việc thoả mãn kim chỉ nam kiểm soát), bảo vệ tính công dụng cho cuộc kiểm toán. thừa nhận diện và đánh giá các yếu điểm của hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ.
Nhược điểm được hiểu là sự việc vắng mặt của những quá trình điều hành và kiểm soát thích đáng làm tăng kĩ năng rủi ro của việc tồn tại những sai phạm trên báo cáo tài chính.Phương pháp nhấn diện các nhược điểm :- dìm diện những quá trình điều hành và kiểm soát hiện có: vì chưng nhược điểm là sự vắng mặt của các quả trình kiểm soát thích hòa hợp nên kiểm toán viên trước hết phải ghi nhận hiện những quá trình kiểm soát điều hành nào hiện có. - thừa nhận diện sự vắng mặt của các quá trình kiểm soát chủ yếu: kiểm toán viên sử dụng những bảng thắc mắc về hệ thống điều hành và kiểm soát nội bộ, các bảng tường thuật, lưu trang bị để nhận diện những nghành nghề dịch vụ mà vắng ngắt mặt các quá trình kiểm soát chủ yếu đề nghị - 6 -khả năng sai phạm tăng lên. Nếu vắng mặt những quá trình kiểm soát và điều hành chủ yếu hèn thì kiểm toán viên thường đánh giá rủi ro kiểm soát là mức độ vừa phải hoặc cao.- Xác định tài năng các sai phạm nghiêm trọng rất có thể xảy ra: nhằm nhận diện các sai số hoặc không nên qui tắc cố thể hoàn toàn có thể xảy ra vày sự vắng phương diện của các quy trình kiểm soát. - Nghiên cứu tài năng của các quá trình kiểm soát và điều hành bù trừ: các quá trình kiểm soát bù trừ là một quá trình kiểm soát và điều hành ở hệ thống để bù lại quá trình yếu kém. Khi tất cả quá trình kiểm soát và điều hành bù trừ thì sự yếu đuối kém không thể là mối bận lòng vì năng lực của không đúng phạm đã được làm giảm xuống vừa đủ.  Đánh giá rủi ro kiểm soát: địa thế căn cứ vào những quá trình điều hành và kiểm soát và các nhược điểm của điều hành và kiểm soát nội bộ truy thuế kiểm toán viên tiến hành nhận xét rủi ro kiểm soát thuở đầu đối cùng với từng mục tiêu điều hành và kiểm soát của từng nhiệm vụ kinh tế. Kiểm toán viên rất có thể đánh giá xui xẻo ro điều hành và kiểm soát ở mức thấp, trung bình, cao hoặc theo tỉ lệ thành phần %.Kiểm toán viên thường đưa ra mức rủi ro ro kiểm soát và điều hành cao đối với trường hợp:- khối hệ thống kế toán và kiểm soát điều hành nội cỗ không được áp dụng đúng.- Việc nhận xét sự áp dụng của hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ được coi là không đủ.Mức độ tiến công giá lúc đầu của đen đủi ro kiểm soát điều hành đối với các cơ sở dẫn liệu lập report tài thiết yếu phải được xác định ở mức cao trừ khi kiểm toán viên :- Xác minh được rằng kiểm soát điều hành nội bộ được áp dụng đối với các cơ sở dẫn
liệu này hoàn toàn có thể ngăn đề phòng hoặc phát hiện và thay thế sửa chữa các không đúng sót trọng yếu.- Dự định triển khai việc kiểm tra các thủ tục kiểm toán để gia công cơ sở tiến công giá.Có nhị vấn đề quan trọng trong tiến công giá thuở đầu về khủng hoảng rủi ro kiểm soát:- truy thuế kiểm toán viên không tiến hành đánh giá lúc đầu theo cách thỏa thuận và chi tiết. Trong tương đối nhiều trường hợp, nhất là các công ty nhỏ, kiểm toán viên thường giả sử đen đủi ro kiểm soát và điều hành ở mức tối đa mặc dù thực tế nó có hay là không để tiết kiệm ngân sách và chi phí hơn so với kiểm toán bao quát những số dư trên report tài chính.- 7 -- cho dù truy thuế kiểm toán viên có niềm tin rằng rủi ro kiểm soát là thấp tuy nhiên mức độ xui xẻo ro kiểm soát và điều hành được đánh giá là bị số lượng giới hạn bởi bởi chứng tích lũy được. Chẳng hạn, kiểm toán viên có niềm tin rằng rủi ro kiểm soát điều hành của lệch giá không được ghi sổ là phải chăng nhưng tích lũy được ít vật chứng để ủng hộ cho các thể thức kiểm soát và điều hành của mục tiêu đầy đủ. Vày đó review rủi ro kiểm soát điều hành của doanh thu không được ghi sổ hay những cao hay là trung bình. Nó chỉ thấp khi giới thiệu được các minh chứng ủng hộ cho các thể thức kiểm soát thích đáng.Khi xui xẻo ro kiểm soát được đánh giá tối đa thì kiểm toán viên không thể phụ thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị để giảm thử nghiệm cơ phiên bản trên số dư và nghiệp vụ mà phải tăng cường các thí điểm cơ bản để vạc hiện những gian lận cùng sai sót trọng yếu cùng trong trường đúng theo này thử nghiệm kiểm soát không được thiết kế trong qui trình kiểm toán. Trái lại rủi ro điều hành và kiểm soát được tấn công giá nhỏ tuổi hơn mức về tối đa thì có thể dựa vào kiểm soát nội cỗ để giảm các thử nghiệm cơ phiên bản trên số dư với nghiệp vụ. Và trong trường thích hợp này truy thuế kiểm toán viên sẽ tiến hành tuần tự test nghiệm kiểm soát điều hành và phân tách cơ bản trong thực thi kế hoạch kiểm toán.Để minh chứng mức độ xui xẻo ro kiểm soát và điều hành được đánh giá ban sơ thì kiểm toán viên tiến hành thử nghiệm điều hành và kiểm soát ở giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm của cuộc kiểm toán trước khi kiểm toán viên đưa ra mức độ xui xẻo ro kiểm soát điều hành thích hợp.1.2.Thiết kế và tiến hành thử nghiệm kiểm soátViệc xây đắp và triển khai thử nghiệm kiểm soát và điều hành nhằm thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các qui chế với thủ tục điều hành và kiểm soát để giảm thử nghiệm cơ bản trên số
dư và nghiệp vụ. Thử nghiệm kiểm soát được tiến hành với những phương thức khác nhau tuỳ từng trường hợp rứa thể: những thủ tục kiểm soát và điều hành có để lại dấu dấu Thì thực hiện phương pháp- Kiểm tra, triệu chứng từ, sổ sách với báo cáo: được vận dụng nếu các thủ tục còn lại dấu dấu trực tiếp trên tài liệu như chữ kí phê duyệt, hóa đối chọi lưu...ví dụ kiểm tra các chứng từ liên quan đến phiếu bỏ ra tiền giành được phê coi ngó hay không.- 8 -


*
Những vấn đề về tỷ giá ân hận đoái và tác động của nó đến hoạt động xuất nhập khẩu.DOC 28 1 11
*
cơ chế tỷ giá chỉ của trung hoa và tác động ảnh hưởng của nó đến thương mại dịch vụ Trung Quốc và thương mại dịch vụ thế giới.DOC 33 926 3


Xem thêm: Cubo Tv On Twitter: " Shin Cậu Bé Bút Chì Tập 6, Shin Cậu Bé Bút Chì Tập 6

*
Đánh giá rủi ro ro điều hành và kiểm soát và tác động ảnh hưởng của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn cách thức kiểm toán 22 7 30
*
Đánh giá không may ro kiểm soát điều hành và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương thức kiểm toán 22 506 0
*
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA bỏ ra PHÍ download ĐIỆN ĐẦU NGUỒN ĐẾN HOẠT ĐỘNG marketing TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC I 29 588 1
*
Đánh giá bán mức độ ô nhiễm và độc hại nicotin trong môi trường khí nơi thêm vào thuốc lá và ảnh hưởng tác động của nó đến sức mạnh người lao động 12 1 1
*
đánh giá tác đụng của chi tiêu trực tiếp nước ngoài đến sự cách tân và phát triển các ngành và nghành nghề của thành phố hồ chí minh 92 750 3
*
Đánh giá diễn biến lũ năm 2000 và tác động của nó bên trên vùng đồng tháp Mười docx 67 339 1
*
khảo sát đánh giá công tác làm chủ thu gom xử trí và tác động của những loại hóa học thải rắn đến môi trường bãi xử lý chôn lấp hóa học thải của thành phố pleiku 47 509 0
*
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NICOTIN trong MÔI TRƯỜNG KHÍ NƠI SẢN XUẤT THUỐC LÁ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG 19 726 4
*
Xem thêm: Chuyên Hàng Xách Tay Đức Từ A Đến Z Uy Tín, Có Giá Tốt Nhất &Ndash; Elisashop

(133 KB - 22 trang) - Đánh giá đen đủi ro kiểm soát và điều hành và ảnh hưởng của đánh giá rủi ro điều hành và kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm toán