Để ngắt trang văn bản ta sử dụng

     

Tin học, giờ đồng hồ Anh: informatics, giờ đồng hồ Pháp: informatique, là một ngành công nghệ chuyên phân tích quá trình auto hóa câu hỏi tổ chức, lưu trữ, cách xử lý và truyền dẫn tin tức của một khối hệ thống máy tính ví dụ hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện tại nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và phân tích và kỹ thuật có liên quan đến bài toán mô phỏng, đổi khác và tái sinh sản thông tin.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp cho trung học phổ thông, năm trước tiên nên bao gồm nhiều anh em mới tới từ những nơi xa hơn vày ngôi trường bắt đầu lại mọi khi lại xa đơn vị mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một trái đất mới to và những điều thú vị, một trang mới đang chò hóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hòa hợp mã bớt giá