Đơn đề nghị mẫu d01-ts

     

Mẫu D01-TS về bảng kê thông tin thống trị BHXH được phát hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Mẫu mã đơn đề xuất này giành cho các đối tượng muốn nắm đổi, kiểm soát và điều chỉnh thông tin về nhân thân bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT, chuyển đổi nơi khám chữa bệnh dịch ban đầu… Mời các bạn tham khảo cụ thể và thiết lập về mẫu đơn ý kiến đề xuất mẫu D01-TS tại đây.

Bạn đang xem: đơn đề nghị mẫu d01-ts

chủng loại D02-LT: báo cáo tình hình thực hiện lao động và list tham gia BHXH, BHYT, BHTN Đơn đề xuất đổi cấp lại giấy tờ lái xe cộ Đơn kiến nghị xét liên tục học

1. Mẫu D01-TS Bảng kê tin tức theo quyết định 595/QĐ-BHXH

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc—————-

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1): …………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo (2) …………………………………………………………………………………………………… )

TT

Họ và tên Mã số BHXH Tên, một số loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày văn bạn dạng có hiệu lực Cơ quan phát hành văn bản Trích yếu ớt văn bản Trích lược nội dung phải thẩm định
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

……………
……………
……………
……………
……………

Đơn vị khẳng định chịu trọng trách trước quy định về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và tàng trữ hồ sơ của người lao động./.

Ngày ……. Tháng …… năm ………..Thủ trưởng đối chọi vị(Ký, ghi rõ họ tên với đóng dấu)

2. Mẫu mã đơn ý kiến đề nghị D01-TS

Nội dung cơ phiên bản của mẫu đơn đề xuất mẫu D01-TS như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc——————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: bảo đảm xã hội………………………………..

– Tôi tên là (viết chữ in hoa gồm dấu):……………………………………………………………………..

– Mã số quản lý:……………………………………………………………………………………………….

– tháng ngày năm sinh: ……../……../………., Giới tính:………………………………………………

– CMT số:………………………….., chỗ cấp:………………., ngày cấp: …../…../……………………

– Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………

Nội dung:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ nhờ cất hộ kèm:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu trọn vẹn trách nhiệm trước pháp luật.

……………., ngày ….. Tháng ….. Năm ……..

người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn phương pháp điền mẫu mã D01-TS Bảng kê thông tin theo QĐ 595:

1. Mục đích: tổng hòa hợp hồ sơ, sách vở và giấy tờ của đối kháng vị, tín đồ tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp cho lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT giữ hộ kèm list lao đụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai gia nhập BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

2. Nhiệm vụ lập: đơn vị.

3. Thời hạn lập: khi bao gồm phát sinh.

4. Căn cứ lập: những loại giấy tờ theo mục 2 Phụ lục 01; Phụ lục 02; Phụ lục 03. Ghi rõ bạn dạng chính/ bản sao/ phiên bản chứng thực của giấy tờ.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mẹ Tôi Tùng Dương

5. Phương thức lập:

* tiêu chuẩn hàng ngang:

– tiêu chí (1): ghi câu chữ lập bảng kê (ví dụ: làm hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc hồ sơ làm cho căn cứ kiểm soát và điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).

– tiêu chí (2): ghi bảng kê nộp đương nhiên .

* tiêu chí theo cột:

– Cột 1: ghi số trang bị tự.

– Cột 2: ghi họ tên bạn tham gia điều chỉnh.

– Cột 3: ghi mã số BHXH của tín đồ tham gia điều chỉnh.

– Cột 4: ghi tên, một số loại văn bạn dạng (Quyết định, HĐLĐ, Giấy xác thực …).

– Cột 5: ghi số hiệu văn bản (99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC …).

– Cột 6: ghi ngày ban hành văn bản.

– Cột 7: ghi ngày văn bạn dạng có hiệu lực.

– Cột 8: ghi cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, thức giấc hoặc Sở, ngành …; công ty A …).

– Cột 9: ghi câu chữ trích yếu văn bản (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác thực người có công với cách mạng …).

– Cột 10: ghi một vài thông tin được trích lược nêu trong sách vở để phòng ban BHXH tất cả căn cứ đánh giá và thẩm định như:

+ truy vấn thu: ghi một vài nội dung trong văn bạn dạng làm căn cứ truy thu.

+ trường hợp kiểm soát và điều chỉnh nội dung đang ghi trên sổ BHXH (điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, ô nhiễm nguy hiểm hoặc đặc trưng nặng nhọc, ô nhiễm nguy hiểm thuộc danh mục do bộ Lao động – yêu quý binh cùng Xã hội, bộ y tế ban hành): ghi rõ công việc, vị trí làm việc; nấc lương, phụ cấp cho lương, những khoản bổ sung cập nhật hoặc bậc lương, hệ số lương, thời điểm hưởng lương của người lao đụng theo quyết định phân công nghề, công việc hoặc đưa ra quyết định tiền lương hoặc HĐLĐ, HĐLV theo nghề hoặc công việc.

+ cung cấp lại sổ BHXH do đổi khác họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch:

Ghi rõ: họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch của tín đồ tham gia được ghi trong giấy khai sinh hoặc bản Trích lục khai sinh;

Ghi rõ: số chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; họ với tên, ngày tháng năm sinh của bạn tham gia được ghi trong chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

Trường đúng theo là đảng viên ghi rõ: chúng ta tên; ngày tháng năm sinh; tháng ngày năm khai lý lịch của bạn tham gia được ghi trong Lý lịch đảng viên.

+ Trường đúng theo được hưởng nghĩa vụ và quyền lợi BHYT cao hơn:

Đối với người dân có công với giải pháp mạng được cấp thẻ mến binh, thẻ bệnh binh, giấy chứng nhận người hưởng chế độ như yêu thương binh: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, phần trăm mất mức độ lao rượu cồn của người dân có công với biện pháp mạng được ghi trong thẻ; họ và tên, dùng cho của tín đồ ký cấp thẻ.

Đối với người có công với bí quyết mạng được cấp ra quyết định công nhận, đưa ra quyết định hưởng trợ cấp, Giấy xác nhận, Giấy triệu chứng nhận, Huân chương, Huy chương… (viết tắt là văn bản): ghi rõ bọn họ tên, tháng ngày năm sinh của người dân có công với bí quyết mạng được nêu trong văn bản (nếu có); họ và tên, chuyên dụng cho của bạn ký văn bản.

Đối cùng với cựu binh sĩ là bạn trực tiếp tham gia binh cách được cấp thủ tục chứng nhận, Giấy khen, ra quyết định hưởng trợ cấp, Lý định kỳ (cán bộ, đảng viên): ghi rõ bọn họ tên, tháng ngày năm sinh của cựu binh lực được nêu văn bản; họ cùng tên, chuyên dụng cho của tín đồ ký văn bản.

Đối với người được hưởng nghĩa vụ và quyền lợi cao rộng theo hộ gia đình (như: thân nhân người có công với biện pháp mạng, hộ mái ấm gia đình nghèo…) được cấp chứng từ chứng nhận, giấy xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ trợ thời trú: ghi rõ họ tên của người dân có công với cách mạng (hoặc chủ hộ), họ và tên các thân nhân được ghi vào văn bản; họ và tên, công tác của bạn ký văn bản.

Xem thêm: Phạm Nhật Hoàng Con Trai Phạm Nhật Vượng, Tìm Hiểu Thiếu Gia Của Tập Đoàn Vingroup

* giữ ý: trường hợp fan tham gia không có sách vở và giấy tờ nêu tại Phụ lục 02, Mục II, III Phụ lục 03 mà có giấy tờ khác chứng tỏ thì đơn vị nộp mang đến cơ quan tiền BHXH để lưu ý giải quyết, ko ghi vào bảng kê này.