HÌNH THỨC GHI SỔ NHẬT KÝ CHUNG

     

Ghi sổ kế toán theo vẻ ngoài Nhật cam kết chung được rất nhiều DN lựa chọn và áp dụng, kế toán tài chính Thiên Ưng xin phía dẫn cách ghi sổ theo bề ngoài Nhật ký phổ biến theo Thông bốn 200 và 133.

Bạn đang xem: Hình thức ghi sổ nhật ký chung

1) Nguyên tắc, đặc thù cơ phiên bản của hình thức ghi sổ Nhật cam kết chung: - toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh đều bắt buộc được ghi vào sổ Nhật ký, mà trung tâm là sổ Nhật ký kết chung, theo trình tự thời hạn phát sinh cùng theo nội dung tài chính (định khoản kế toán) của nhiệm vụ đó. Tiếp đến lấy số liệu trên các sổ Nhật cam kết để ghi Sổ cái theo từng nhiệm vụ phát sinh.Hình thức kế toán Nhật ký tầm thường gồm những loại sổ đa số sau:- Sổ Nhật ký kết chung, Sổ Nhật ký kết đặc biệt;- Sổ Cái;- các sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết.2) Trình từ bỏ ghi sổ kế toán theo hiệ tượng Nhật ký kết chung:+) sản phẩm ngày:- căn cứ vào những chứng từ đã kiểm tra được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ, trước nhất ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, tiếp đến căn cứ số liệu sẽ ghi bên trên sổ Nhật ký bình thường để ghi vào Sổ loại theo những tài khoản kế toán tài chính phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với câu hỏi ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ gây ra được ghi vào những sổ, thẻ kế toán cụ thể liên quan.- ngôi trường hợp đơn vị mở những sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào những chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nhiệm vụ phát sinh vào sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... Ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hòa hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, đem số liệu nhằm ghi vào những tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã sa thải số trùng lặp bởi một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào các sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).+) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm:- cộng số liệu bên trên Sổ Cái, lập Bảng phẳng phiu số vạc sinh. Sau khoản thời gian đã kiểm tra so sánh khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp cụ thể (được lập từ những Sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết) được dùng để lập các report tài chính. VVề nguyên tắc, Tổng số tạo nên Nợ với Tổng số vạc sinh có trên Bảng phẳng phiu số tạo nên phải bởi Tổng số phát sinh Nợ với Tổng số phát sinh gồm trên sổ Nhật ký tầm thường (hoặc sổ Nhật ký tầm thường và những sổ Nhật ký đặc biệt sau lúc đã loại bỏ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký kết đặc biệt) thuộc kỳ.- Sơ đồ:
*
3. Nội dung, kết cấu và phương thức ghi sổ theo hiệ tượng nhật cam kết chung:(1) Nhật ký thông thường (Mẫu số 03a-DN):a) Nội dung:Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ ghê tế, tài chủ yếu phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản chiếu theo quan hệ nam nữ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để ship hàng việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được sử dụng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.b) Kết cấu và phương thức ghi sổ:Kết cấu sổ Nhật ký chung được phương pháp thống độc nhất theo mẫu ban hành trong cơ chế này:- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, mon lập của triệu chứng từ kế toán dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của triệu chứng từ kế toán.- Cột E: Đánh dấu những nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.- Cột G: Ghi số đồ vật tự mẫu của Nhật ký chung- Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi bao gồm theo định khoản kế toán những nghiệp vụ phân phát sinh. Thông tin tài khoản ghi Nợ được ghi trước, thông tin tài khoản ghi giành được ghi sau, mỗi thông tin tài khoản được ghi một mẫu riêng.- Cột 1: Ghi số tiền phạt sinh các Tài khoản ghi Nợ.- Cột 2: Ghi số tiền phạt sinh các Tài khoản ghi Có.Cuối trang sổ, cộng số gây ra luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước gửi sang.- Về nguyên tắc toàn bộ các nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh đều đề nghị ghi vào sổ Nhật ký chung. Mặc dù nhiên, vào trường hợp một hoặc một số đối tượng người dùng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để dễ dàng và giảm bớt cân nặng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở những sổ Nhật ký đặc trưng để ghi riêng các nghiệp vụ phạt sinh liên quan đến các đối tượng người sử dụng kế toán đó.- các sổ Nhật ký quan trọng là một trong những phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tựa như như sổ Nhật ký kết chung. Tuy nhiên để kiêng sự trùng lặp các nghiệp vụ đang ghi vào sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt thì ko ghi vào sổ Nhật cam kết chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ cái là Sổ Nhật ký thông thường và những Sổ Nhật ký đặc biệt.- Dưới đây là hướng dẫn nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ của một số Nhật ký đặc biệt thông dụng.(1.1) Sổ Nhật cam kết thu tiền (Mẫu số 03a1-DN):a) Nội dung: Là sổ Nhật ký đặc trưng dùng nhằm ghi chép những nghiệp vụ thu tiền tài doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng mang lại thu chi phí mặt, thu qua ngân hàng, đến từng một số loại tiền (đồng Việt Nam, nước ngoài tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, ngân hàng B...).b) Kết cấu và phương thức ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B,C: Ghi số hiệu cùng ngày, mon lập của chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi cầm tắt ngôn từ nghiệp vụ tài chính phát sinh của hội chứng từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền chiếm được vào mặt Nợ của thông tin tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: chi phí mặt, tiền giữ hộ ngân hàng.. .- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền vạc sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.Cuối trang sổ, cùng số gây ra luỹ kế để gửi sang trang sau.Đầu trang sổ, ghi số cùng trang trước gửi sang.

Xem thêm: Cách Chụp Làm Mờ Hậu Cảnh - Mách Bạn Cách Chụp Hình Làm Mờ Phía Sau Đơn Giản

(1.2) Nhật ký đưa ra tiền (Mẫu số S03a2-DN):a) Nội dung: Là sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng dùng để ghi chép những nghiệp vụ bỏ ra tiền của doanh nghiệp. Mẫu mã sổ này được mở riêng cho bỏ ra tiền mặt, đưa ra tiền qua ngân hàng, mang lại từng một số loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc mang đến từng nơi bỏ ra tiền (Ngân hàng A, ngân hàng B...).b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của hội chứng từ sử dụng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi nắm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh của hội chứng từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền bỏ ra vào bên bao gồm của tài khoản tiền được theo dõi và quan sát trên sổ này, như: chi phí mặt, tiền gửi Ngân hàng...- Cột 2, 3, 4, 5, 6 : Ghi số tiền phạt sinh mặt Nợ của các tài khoản đối ứng.Cuối trang sổ, cùng số gây ra luỹ kế để đưa sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cùng trang trước gửi sang.(1.3) Nhật ký mua sắm và chọn lựa (Mẫu số S03a3-DN):a) Nội dung: Là Sổ Nhật ký quan trọng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua sắm và chọn lựa theo từng một số loại hàng tồn kho của solo vị, như: Nguyên liệu, thứ liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hoá;...- Sổ Nhật ký tải hàng dùng để ghi chép những nghiệp vụ mua sắm chọn lựa theo vẻ ngoài trả chi phí sau (mua chịu). Trường hòa hợp trả tiền trước cho người bán thì khi gây ra nghiệp vụ mua sắm chọn lựa cũng ghi vào sổ này.b) Kết cấu và phương thức ghi sổ.- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, mon lập của bệnh từ kế toán cần sử dụng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi bắt tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của bệnh từ kế toán.- Cột 1, 2, 3 : Ghi Nợ những tài khoản mặt hàng tồn kho như: sản phẩm hoá, nguyên vật liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ... Ngôi trường hợp đơn vị chức năng mở sổ này cho từng nhiều loại hàng tồn kho thì những cột này hoàn toàn có thể dùng nhằm ghi chi tiết cho một số loại hàng tồn kho kia như: hàng hoá A, sản phẩm hoá B...- Cột 4: Ghi số tiền yêu cầu trả người bán khớp ứng với số hàng đã mua.Cuối trang sổ, cùng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước đưa sang.(1.4) Nhật ký bán sản phẩm (Mẫu số S03a4-DN):a) Nội dung: Là Sổ Nhật ký quan trọng dùng để ghi chép những nghiệp vụ bán hàng của công ty lớn như: bán hàng hoá, chào bán thành phẩm, chào bán dịch vụ.Sổ Nhật ký bán sản phẩm dùng nhằm ghi chép những nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu chi phí sau (bán chịu). Trường hợp người mua trả chi phí trước thì khi tạo nên nghiệp vụ bán sản phẩm cũng ghi vào sổ này.b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của chứng từ cần sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi nắm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh của chứng từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền phải thu từ người tiêu dùng theo lợi nhuận bán hàng.- Cột 2, 3, 4: Mở theo yêu cầu của người tiêu dùng để ghi lợi nhuận theo từng loại nghiệp vụ: bán hàng hoá, cung cấp thành phẩm, bán bất động sản nhà đất đầu tư, cung ứng dịch vụ... Ngôi trường hợp công ty lớn mở sổ này mang đến từng nhiều loại doanh thu: bán hàng hoá, cung cấp thành phẩm, bán bất động sản đầu tư, cung ứng dịch vụ... Thì các cột này rất có thể dùng để ghi chi tiết cho từng loại hàng hoá, thành phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ. Trường đúng theo không nên thiết, doanh nghiệp rất có thể gộp 3 cột này thành 1 cột để ghi doanh thu bán sản phẩm chung.Cuối trang sổ, cùng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.Doanh nghiệp rất có thể mở một hoặc một số trong những sổ Nhật ký quan trọng như đang nêu trên nhằm ghi chép. Trường hợp cần mở thêm các sổ Nhật ký đặc trưng khác yêu cầu tuân theo các nguyên tắc mở sổ với ghi sổ sẽ quy định.(2) Sổ chiếc (Mẫu số S03b- DN)a) Nội dung: Sổ loại là sổ kế toán tổng hợp dùng làm ghi chép những nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh trong niên độ kế toán tài chính theo thông tin tài khoản kế toán được cách thức trong khối hệ thống tài khoản kế toán vận dụng cho doanh nghiệp. Mỗi thông tin tài khoản được mở một hoặc một vài trang tiếp tục trên Sổ chiếc đủ để ghi chép vào một niên độ kế toán.

Xem thêm: Google Meet: Cách Sử Dụng Google Meet Trên Laptop, Cách Sử Dụng Google Meet Trên Máy Tính

b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:Sổ chiếc được lý lẽ thống tốt nhất theo mẫu phát hành trong chính sách này.Cách ghi Sổ loại được quy định như sau:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, mon lập của hội chứng từ kế toán được sử dụng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh.- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký phổ biến đã ghi nghiệp vụ này.- Cột G: Ghi số loại của sổ Nhật ký tầm thường đã ghi nghiệp vụ này.- Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng tương quan đến nghiệp vụ phát sinh với thông tin tài khoản trang Sổ đặc điểm này (Tài khoản ghi Nợ trước, thông tin tài khoản ghi bao gồm sau).- Cột 1, 2: Ghi số tiền phân phát sinh bên Nợ hoặc bên tất cả của thông tin tài khoản theo từng nhiệm vụ kinh tế.Đầu tháng, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của tài khoản vào trong dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số gây ra Nợ, số tạo nên Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số vạc sinh từ trên đầu quý của từng tài khoản để gia công căn cứ lập Bảng phẳng phiu số tạo ra (Bảng cân nặng đối tài khoản) và report tài chính.