Mẫu hợp đồng môi giới cá nhân

     
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng môi giới cá nhân


*
Sơ vật dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI cài đặt BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

(Số: ……………./HĐMGMBBĐS)

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., tại …………………………………………….

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

a) Trường phù hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………… Năm sinh: ………………………………………………………...

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là công ty sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Trường phù hợp là đồng công ty sở hữu:

Ông: ………………………………………… Năm sinh: ……………………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Bà: ………………………………………… Năm sinh: ……………………………………………………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp cho ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là đồng sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………

Các bệnh từ tải và xem thêm về bđs đã được cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho bên B có có:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác ký thích hợp đồng với hồ hết nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

1.1. Bên B đồng ý giao cho mặt A thực hiện dịch vụ môi giới bán/muabất đụng sản do mặt B là chủ sở hữu.

1.2. Đặc điểm của BĐS và sách vở pháp lý về BĐS là đối tượng của thương mại & dịch vụ này được biểu lộ như sau:

Loại bất động sản: ………………………………………………………………………………………………….

Diện tích khuôn viên đất: ………………………………………………………………………………………….

Diện tích khu đất xây dựng:…………………………………………………………………………………………..

Diện tích sử dụng: …………………………………………………………………………………………………

Cấu trúc: ……………………………………………………………………………………………………………

Tiện nghi: …………………………………………………………………………………………………………..

1.3. Giá bán BĐS này được nhì Bên thỏa thuận hợp tác trên đại lý giá do bên A thẩm địnhlà: …………… VNĐ.

Số tiền bởi chữ: …………………………đồng.

Trong quy trình thực hiện đúng theo đồng nếu những bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, phía hai bên phải thỏa thuận bằng văn bản.

ĐIỀU 2: PHÍ MÔI GIỚI (1)

mặt B gật đầu thanh toán cho bên A số tiền tổn phí môi giới là …………………… (Bằng chữ: ………….. đồng)

vào đó, thù lao môi giới là …………………………… (Bằng chữ: ……………………………………… đồng)

cùng hoa hồng môi giới là ………..% ( ……….. Bao hàm thuế VAT) trên giá trị giao dịch thực tế tương đương với số tiền là: ………………………… (Bằng chữ: ………………………………………….. đồng)

Số tiền dịch vụ thương mại này không bao gồm các túi tiền liên quan tiền khác gây ra ngoài dịch vụ thương mại môi giới hỗ trợ tư vấn mua/bán gia tài mà mặt A thực hiện.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

Phí môi giới được mặt B giao dịch thanh toán cho bên A ……….. Lần bằng ……….. (tiền mặt,…) trong vòng ……….. (……………….) ngày tính từ lúc ngày giao dịch thành công. Trong trường hợp khách hàng đã để cọc mà chịu mất cọc thì mặt B thanh toán cho mặt A trong tầm ……. (………..) ngày tính từ lúc ngày được xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔI GIỚI

Từ ngày ………. Tháng ……….. Năm ………… cho ngày ………. Mon ……….. Năm ……………;

Hết thời hạn này hai bên hoàn toàn có thể thỏa thuận thêm và được cam kết kết bởi một phụ lục thích hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mặt A:

a) Quyền:

- yêu cầu mặt B hỗ trợ hồ sơ, thông tin, tài liệu tương quan đến bất tỉnh sản.

- hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong vừa lòng đồng môi giới mua/bánbất hễ sản đã ký kết với bên B.

- Được nhận ………….% (……………. Phần trăm) bên trên số tiền đặt cọc khi khách hàng hàng gật đầu mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do phạm luật cam kết;

- thuê tổ chức, cá nhân môi giới không giống thực hiện công việc môi giới mua/bán bđs nhà đất trong phạm vi phù hợp đồng môi giới mua/bán bđs với bên Bnhưng phải phụ trách trước mặt B về kết quả môi giới.

b) Nghĩa vụ:

- Thực hiện công việc như Điều 1 hòa hợp đồng theo như đúng quy định của pháp luật;

- liên tục báo cho bên B biết về quy trình thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết và xử lý những vướng mắc tạo nên trong quá trình thực hiện tại công việc;

- chịu đựng mọi chi phí liên quan mang đến phạm vi công việc mà bản thân thực hiện.

5.2. Quyền và nhiệm vụ của bên B:

a) Quyền:

- không chịu ngẫu nhiên chi tầm giá nào không giống cho mặt A kế bên phí dịch vụ môi giới nếu thanh toán giao dịch thành công;

- Được thừa nhận …………% (……………. Phần trăm) trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do phạm luật cam kết;

- Được mặt A tiến hành miễn phí: thương mại dịch vụ chuyển quyền sở hữu (chi phí giao dịch ngoài và những loại phí, lệ tổn phí nếu có phát sinh do mặt B chịu), trung gian giao dịch thanh toán qua doanh nghiệp ……….. Khi thanh toán môi giới thành công.

b) Nghĩa vụ:

- hỗ trợ đầy đủ cùng kịp thời cho bên A những sách vở và giấy tờ liên quan.

- bắt tay hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện hòa hợp đồng này.

- cam kết hợp đồng mua/bán bđs nhà đất trực tiếp với những người bán/người cài đặt do mặt B giới thiệu. Chịu tất cả các ngân sách liên quan đến thủ tục mua bán bất động sản nhà đất theo quy định trong phòng nước hoặc theo thỏa thuận với bạn mua.

Xem thêm: Cách Tự Làm Video Ấn Tượng Từ Ảnh Trên Điện Thoại Android & Ios

- thanh toán phí môi giới cho mặt A theo Điều 2 của hợp đồng;

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- ngôi trường hợp bên B không giao dịch thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc ko đúng mức giá môi giới cho mặt B theo thỏa thuận hợp tác tại Điều 2 của hợp đồng này thì mặt B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền cùng số ngày chậm giao dịch thanh toán với lãi suất vay ……. %/tháng. Vấn đề chậm giao dịch thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …….. (…….. ) ngày, nếu quá ……… (………) ngày thì bên A được quyền đối chọi phương ngừng hợp đồng và mặt B vẫn phải trả phí thương mại dịch vụ cho bên A như vào trường hợp mặt A môi giới thành công.

- trường hợp mặt A không tiến hành triển khai dịch vụ hoặc triển khai dịch vụ không đúng thật đã thỏa thuận hợp tác thì bên B có quyền đơn phương hoàn thành hợp đồng mà không hẳn trả cho mặt A bất kỳ khoản phí tổn nào đồng thời bên A đề xuất trả cho bên B một lượng tiền phạt tương tự với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 2 của thích hợp đồng này.

- Nếu 1 trong hai bên đối kháng phương ngừng hợp đồng trái với những thỏa thuận trong trong hòa hợp đồng này thì bên đối kháng phương kết thúc hợp đồng đó phải chịu một số tiền phạt tương đương với số chi phí phí dịch vụ thương mại như công cụ trong Điều 2 của phù hợp đồng này.

ĐIỀU 7: THỎA THUẬN CHUNG

7.1. Trong quá trình thực hiện dịch vụ môi giới bên B chưa hẳn bỏ ra bất kể khoản ngân sách chi tiêu nào. Toàn bộ các chi phí liên quan đến sự việc quảng cáo rao bán thành phầm sẽ do bên A chịu.

7.2. Thanh toán được coi là thành công khi quý khách hàng ký đúng theo đồng tải bán bất động sản (hoặc phù hợp đồng để cọc, vừa lòng đồng góp vốn, giấy thỏa thuận giao thương hoặc ký bất kỳ loại vừa lòng đồng, giấy thỏa thuận hợp tác nào khác có tương quan đến bất động đậy sản) do bên A thực hiện vận động môi giới.

7.3. Trong thời hạn thực hiện tại dịch vụ, nếu người tiêu dùng do bên A giới thiệu đã đặt cọc dẫu vậy bị mất cọc do vi phạm luật hợp đồng hoặc chịu mất cọc vì bất kỳ lý vì chưng gì thì mỗi bên được tận hưởng ………. % (…………… phần trăm) trên số tiền đặt cọc đó.

7.4. Quý khách hàng của mặt A là người được nhân viên cấp dưới bên A hoặc bất kỳ người nào được mặt A trình làng hoặc quý khách của mặt A trình làng khách sản phẩm khác đến mặt B để ký kết hợp đồng, để cọc giữ chỗ hay tò mò để tiếp nối ký thích hợp đồng mua bán ra với bên B. Nếu trước lúc ký hòa hợp đồng thiết lập bán bất động sản nhà đất mà người sử dụng yêu cầu chuyển đổi người đứng tên trên đúng theo đồng thì vẫn được xem là khách mặt hàng của mặt A.

7.5. Giá thành bất rượu cồn sản theo Điều 2 nêu trên theo thỏa thuận giữa mặt A và mặt B (Gọi là giá cả ban đầu).

7.6. Trường hợp bên A trình làng khách sở hữu cho bên B với khách thiết lập đã trả giá chỉ theo giá chỉ bán ban sơ nhưng mặt B không tải thì coi như bên A đang thực hiện kết thúc hợp đồng, bên B vẫn phải thanh toán cho bên A:……% (……………… phần trăm) trên giá cả thực tế.

(Việc ko bán bao hàm sự xác thực không phân phối bằng văn phiên bản của bên B hoặc sau………(…………..) ngày kể từ ngày người mua xác nhận mua nhưng bên B không nhận tiền đặt cọc).

7.7. Trong thời gian thực hiện vừa lòng đồng hoặc sau ngày ngừng hợp đồng này nếu người tiêu dùng do mặt A reviews hoặc khách hàng đó giới thiệu khách sản phẩm khác mang đến mua bđs thì mặt A vẫn được hưởng phí môi giới như mức phí môi giới đã thỏa thuận tại Điều 2 của thích hợp đồng này.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên cam đoan cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quy trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ thảo luận trên ý thức hợp tác, ngôi trường hợp phía hai bên không thỏa thuận được thì vấn đề tranh chấp sẽ được phán quyết vày tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một phiên bản và có mức giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

phục vụ Chức vụ

(Ký tên đóng góp dấu) (Ký tên đóng góp dấu)

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG …………………….

- địa thế căn cứ vào hợp đồng số …………………… ký ngày ………………….;

- căn cứ theo nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., trên …………………………………………

Chúng tôi có có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… có tác dụng đại diện.

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

a) Trường hòa hợp là cá nhân:

Ông/bà: …………………………………………………… Năm sinh: ……………………………………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………..

b) Trường phù hợp là đồng nhà sở hữu:

Ông: ……………………………………………………Năm sinh: ………………………………………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp cho ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Bà: ……………………………………………………Năm sinh: ……………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là đồng sở hữu bất động sản: ………………………………………………………………………………………

Các triệu chứng từ cài đặt và xem thêm về bđs nhà đất đã được cơ quan gồm thẩm quyền cấp cho mặt B tất cả có:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, 2 bên cùng cam kết thanh lý hòa hợp đồng số ………………. Ký ngày……………..

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- nhì bên đồng ý thanh lý vừa lòng đồng số ………………. Ký ngày……………..

- hai bên xong xuôi quyền và nhiệm vụ quy định trong hợp đồng số ………………. Ký kết ngày…………….. Tính từ lúc ngày biên phiên bản thanh lý thích hợp đồng này được ký.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Biên bạn dạng thanh lý hòa hợp đồng này là các đại lý để hai bên thanh quyết toán và dứt nghĩa vụ của hai bên phía trong hợp đồng số ………………. Cam kết ngày……………..

- câu hỏi thanh lý này không ảnh hưởng đến khoản 7.7 Điều 7 được nhì bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng này được lập thành ……. Bản, bên A giữ lại ……. (……..) bản, mặt B giữ lại …….. (……….) bản, có giá trị đồng nhất và tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

chức vụ Chức vụ

(Ký tên, đóng góp dấu) (Ký tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:

(1) bao gồm thù lao với hoa hồng:

- Thù lao môi giới không dựa vào vào công dụng giao dịch mua/bán BĐS giữa mặt B và người thứ ba; nút thù lao do các bên thỏa thuận, không dựa vào vào giá của giao dịch.

Xem thêm: Tính Chất Đường Trung Tuyến Trong Tam Giác, Trung Tuyến

- hoả hồng môi giới theo hòa hợp đồng môi giới khi mặt B ký kết hợp đồng mua/bán BĐS; Mức huê hồng môi giới theo phần trăm % quý giá trị đúng theo đồng mua/bán BĐS hoặc chênh lệch giữa giá mua/bán và giá của bên B chỉ dẫn hoặc một số trong những tiền rõ ràng do những bên thỏa thuận trong hợp đồng môi giới.