RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH

     

I. Rút gọn gàng mệnh đề dục tình trong tiếng anh

1. Các cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ 

a. Dùng các V_ing 

Dùng cho các mệnh đề chủ động: quăng quật “who, which, that” cùng “be” (nếu tất cả ) lấy cồn từ thêm ING.

Bạn đang xem: Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

eg: The man who is standing there is my brother -> The man standing there is my brother.

b. Dùng các P.P

Dùng cho các mệnh đề bị động: quăng quật “who, which, that” và “be”.

eg: I lượt thích books which were written by my father -> I like books written by my father.

c. Dùng các “to_inf”

Dùng lúc danh từ đứng trước có những chữ dưới đây bổ nghĩa: “ONLY, LAST”, số vật dụng tự như “FIRST, SECOND…” bỏ “who, which, that”, công ty từ (nếu có) với modal verb như can, will…thêm “to” trước rượu cồn từ.

This is the only student who can bởi the problem -> This is the only student to vày the problem.

Động từ là HAVE/HAD

I have much homework that I must do. -> I have much homework lớn do.

Đầu câu tất cả HERE (BE), THERE (BE) 

There are six letters which have to be written today -> There are six letters to be written today.

Một số động từ khác như “need, want…” nói chung là khi ta dịch nơi “to_inf”, với nghĩa “để” cơ mà nghe suông tai thì rất có thể dùng được.

GHI NHỚ: trong phần khổng lồ inf này các bạn cần ghi nhớ 2 điều sau:

– Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác biệt thì thêm các for sb trước “to_inf”.

eg: We have some picture books that children can read.-> We have some picture books for children khổng lồ read.

– mặc dù nếu chủ từ đó là đại từ bao gồm nghĩa tầm thường chung như “we, you, everyone…” thì có thể không cần ghi ra.

eg: Studying abroad is the wonderful thing that we must think about. –> Studying abroad is the wonderful thing (for us ) to think about.

– nếu trước mệnh đề quan liêu hệ tất cả giới trường đoản cú thì buộc phải đem xuống cuối câu. (đây là lỗi dễ sai nhất).

We have a peg on which we can hang our coat. -> We have a peg to lớn hang our coat on.

d. Dùng cụm danh từ (đồng biện pháp danh từ)

Dùng khi mệnh đề tất cả dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

– vứt “who, which” với “be”:

Football, which is a popular sport, is very good for health.-> Football, a popular sport, is very good for health.

Do you like the book which is on the table? -> do you like the book on the table?

2. Phương pháp làm bài bác rút gọn gàng mệnh đề trong giờ đồng hồ Anh 

Khi học thì ta học tập từ dễ dàng đến cạnh tranh nhưng khi làm bài thì ngược lại phải tư duy từ nặng nề đến dễ. 

Bước 1: tìm kiếm xem mệnh đề tính từ nằm chổ nào. Công đoạn này cũng dễ bởi vì mệnh đề tính trường đoản cú thường bước đầu bằng “WHO, WHICH, THAT…”

Bước 2: cách này hầu hết là giảm từ mệnh đề xuống các từ, mặc dù cách suy đoán cũng nên theo lắp thêm tự còn nếu như không sẽ làm cho sai.

This is the first man who was arrested by police yesterday.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Nguồn Sáng Và Vật Sáng, 10 Ví Dụ Về Vật Sáng, Cho 5 Ví Dụ Về Vật Sáng

Mới nhìn ta thấy đây là câu bị động, nếu nóng vội thì sẽ dễ dàng biến nó thành:

This is the first man arrested by police yesterday (sai)

Thật ra lời giải là:

This is the first man khổng lồ be arrested by police yesterday (đúng)

Vậy thì phương thức nào để không biến thành sai ?

Nhìn coi mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không? nếu có vận dụng công thức 4 .

Nếu không tồn tại công thức kia thì xem tiếp trước “who which…” có những dấu hiệu “first, only….” không, nếu bao gồm thì áp dụng công thức 3 (to_inf) xem xét thêm xem 2 công ty từ có không giống nhau không (để dùng “for sb”)

Nếu không có 2 trường vừa lòng trên bắt đầu xét coi câu đó chủ động hay thụ động mà cần sử dụng V_ing giỏi P.P…

II. Rút gọn mệnh đề trạng từ:

*

Mệnh đề trạng từ bỏ là mệnh đề nối nhau bằng những liên từ như when, because, while …Điều khiếu nại rút gọn gàng là hai nhà từ cần giống nhau.

Công thức:

– vứt liên tự (hoặc để lại thì biến thành giới từ)

– chủ động thì đổi đụng từ thành Ving

– thụ động thì sử dụng P.P (nhưng nếu giữ gìn liên từ, hoặc bao gồm NOT thì phải đặt lại “to_be” và thêm “ing” vào “to_be”: (being + p.p) – nước ngoài trừ những liên tự “when, if, though” thì lại hoàn toàn có thể bỏ luôn “to_be”.

Đối cùng với liên tự “when, as” mà lại động từ chủ yếu trong mệnh đề sẽ là “to_be” + N và sở hữu nghĩa “là” thì hoàn toàn có thể bỏ luôn “to_be” mà bảo quản danh từ bỏ thôi.

– chủ động:

When he went home,…-> (When) going home,…

– Bị động:

Because I was given a book, I…-> Because of being given a book, I… (giới từ bỏ của “because” là “because of”, đề nghị để lại “to_be”)

When he was attacked by a big dog, he ran away.

Cấp độ 1: bỏ chủ từ

When being attcked by a big dog, he….(theo chính sách để lại liên từ phải đặt lại “to_be”)

Cấp độ 2: vứt “to_be”

When attacked by a big dog, he….(nhưng cùng với when thì có thể bỏ luôn “to_be”)

Cấp độ 3: quăng quật liên từ

Attacked by a big dog, he…

Because he wasn’t rewarded with a smile, he ….

Not being rewarded with a smile, he… (có “not” nên nên để lại “to_be”)

As he was a child, he lived in the countryside.–> As a child, he lived… (bỏ luôn luôn to_be)

Nếu sau “to_be” là một trong cụm danh từ thì bạn ta còn rất có thể lược bỏ cả “as” mà chỉ với để lại nhiều danh tự trơ trọi.

III. Một trong những mẫu rút gọn gàng khác

Hoán thay đổi mệnh đề khi rút gọn.

Theo chính sách chung thì lúc rút gọn mệnh đề quan hệ sẽ giữ nguyên vị trí, tuy nhiên mẫu này lại ngoại lệ. Những em xem ví dụ để hiểu luôn cách cần sử dụng nhé.

She, who had not seen me since 1990, couldn’t regconize me at first. -> She couldn’t regconize me at first, not having seen me since 1990.

Hoặc:

Not having seen me since 1990, she couldn’t regconize me at first.

Dùng các giới từ chũm cho mệnh đề quan lại hệ.

Mẫu này áp dụng khi mệnh đề quan hệ bao hàm to be và cụm giới trường đoản cú và biện pháp rút gọn cũng rất dễ vì ta chỉ câu hỏi bỏ địa từ quan tiền hệ cùng to be là xong.

The book which is on the table is Mr cucku’s. -> he book which is on the table is Mr cucku’s.-> The book on the table is Mr cucku’s.

Dùng các giới từ để thay thế sửa chữa động từ vào mệnh đề. (các giới tự thường gặp gỡ là “WITH, WITHOUT, IN, OF”)

– dùng “WITH, WITHOUT”: hai giới từ bỏ này dùng trong số mệnh đề quan hệ nam nữ mô tả bộ phận thân thể, một vài mẫu gồm động từ bỏ “HAVE” (có), “CARRY” hoặc there be (có) .

A girl who had big eyes…-> A girl with big eyes…

A robber who was carrying a gun…-> A robber with a gun …

A house which had no windows…-> A house without windows ….

The pot in which there is no food…-> The pot without food in it…..

Xem thêm: 10+ Loại Cây Ăn Quả Cho Bóng Mát Được Trồng Nhiều Trong Sân Vườn

– dùng “IN”: lúc mệnh đề quan hệ diễn đạt trang phục trên người như, quần áo, nón, giầy dép,…

A woman who is wearing a red dress…-> A woman in a red dress…

The man who is wearing dark glasses…-> The man in dark glasses…

– cần sử dụng “OF”: thường chỉ về năng lực, tuổi tác..

A who has a great khuyễn mãi giảm giá of energy và enthusiasm …-> A man of energy và enthuasiasm…