SO SÁNH HƠN CỦA TRẠNG TỪ

     

So sánh rộng của trạng từ là phần ngữ pháp phổ biến trong những bài thi chứng chỉ tiếng nước anh tế cũng như đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. So sánh hơn của tính từ cùng trạng từ có nhiều điểm như thể nhau. Cả hai phần lớn được dùng làm mô tả sự biệt lập hoặc tương đương giữa nhì sự vật, hiện tượng.

Bạn đang xem: So sánh hơn của trạng từ

Bài viết dưới đây The IELTS Workshop vẫn tổng hợp đông đảo kiến thức cho các sĩ tử rất có thể ôn tập dễ dãi hơn trước kì thi THPT non sông sắp tới!


Nội dung chính

2. Những dạng đối chiếu hơn của trạng từ trong giờ Anh3. Bài xích tập đối chiếu hơn của trạng từ

1. Khái niệm so sánh hơn của trạng từ

*

So sánh rộng của trạng từ, như thể trường hợp so sánh hơn của tính từ, được dùng để so sánh sự khác biệt và tương tự nhau thân hai người, sự vật, hiện tượng. Ngược cùng với tính từ dùng làm mô tả như là – khác giữa 2 danh từ bỏ (người, địa điểm, vật dụng), trạng tự lại được dùng làm mô tả sự giống như – khác giữa 2 hễ từ (nơi chốn, thời gian, tần suất, phương pháp thức).

Ví dụ:

She is faster than Jenny. (So sánh của tính từ bỏ ngắn)

She drives faster than Jenny does. (So sánh của trạng từ ngắn)

I am more careful than Tom in his work. (So sánh của tính từ dài)

I work more carefully than Tom does. (So sánh của trạng từ dài)

2. Những dạng đối chiếu hơn của trạng từ trong tiếng Anh


*

2.1. So sánh hơn của trạng từ ngắn

Trạng trường đoản cú ngắn là trạng từ bao gồm một âm tiết.


Ví dụ: fast, hard, late,…

Ta thêm -er vào cuối trạng trường đoản cú ngắn. Lúc trạng từ kết thúc bằng -e, chỉ cần thêm -r để đưa sang dạng so sánh.

Ví dụ: fast -> faster, hard -> harder, late -> later,…

S + (not) V + adv + er + than + noun/pronoun/clause

Ví dụ:

She studies harder than she used to vì chưng in the past. (Cố ấy học cần mẫn hơn so với thừa khứ.)

This morning, I went khổng lồ school later than Tim did. (Sáng nay, tôi đi đến trường muộn hơn Tim.)

Why does Henry run faster than he did? (Tại sao anh ta lại chạy nhanh hơn ban đầu vậy?)

2.2. So sánh hơn của trạng từ dài

Trạng từ dài là trạng từ bao gồm hai âm máu trở lên (trạng từ dài thường xong xuôi bằng -ly). Các trạng từ bỏ này thường xuyên là tính từ cùng thêm đuôi -ly vào.

Ví dụ: slow -> slowly, careful -> carefully, fluent -> fluently, beautiful -> beautifully, sad -> sadly, recent -> recently, strange -> strangely,…

Lưu ý với những tính từ dứt bằng -y, ta vứt -y với thêm -ily vào.

Ví dụ: happy -> happily, dirty -> dirtily, pretty -> prettily,…

Ta thêm “more” hoặc “less” vào trước trạng từ dài để gửi sang dạng so sánh.

Trong đó, “more” là thay đổi của “many” cùng “much“, dùng làm chỉ người/vật/sự câu hỏi này nhiều hơn nữa người/vật/sự bài toán kia. Còn “less” là biến hóa của “little” và “few“, dùng để làm so sánh người/vật/sự việc này thấp hơn người/vật/sự việc kia.


S + (not) V + more/less + adv + than + noun/pronoun/clause

Ví dụ:

Susan runs more slowly than I do. (Susan chạy lờ đờ hơn tôi.)

No one in Sue’s class speaks English more fluently than her. (Không ai trong lớp của Sue nói giờ Anh giữ loát hơn cô ấy.)

My mom works the housework more carefully than my father does. (Mẹ tôi làm quá trình nhà cẩn thận hơn bố.)

2.3. Những dạng đặc trưng trong đối chiếu của trạng từ

Trạng từTrạng từ ngơi nghỉ thể so sánh
wellbetter
earlyearlier
badlyworse
farfarther/further

Ví dụ: From my viewpoint, Maris cooks better than Chloe does. (Từ góc nhìn của tôi, Maris nấu tiêu hóa hơn Chloe.)

Lưu ý phân biệt “farther” cùng “further”: cả hai đông đảo mang nghĩa “xa hơn”. Nhưng lại “farther” dùng làm chỉ khoảng cách vật lý. Còn “further” ko chỉ dùng để làm chỉ khoảng cách vật lý mà còn các loại khác như không gian, thời gian và vân vân. Khi nói về mức độ, cung cấp độ, chúng ta chỉ rất có thể dùng “further”.

Xem thêm: Những Câu Nói Dối Ngày Cá Tháng Tư 1/4 Kinh Điển Nhất, Lời Nói, Hành Đ

3. Bài bác tập đối chiếu hơn của trạng từ

*

3.1. Fill in the blank with the correct comparative size of the adverb (in parentheses)

Question:

He came ___________________ than expected. (early)She drove ___________________ than the rest of the people. (slowly)My mom called me ___________________ in the afternon. (late)Jenny and her mother talked ___________________ than the other guests. (loudly)He hit his arm ___________________ than before. (hard)The English athlete ran ___________________ than the other runners. (fast)Jim threw the ball _______ than Peter. (far)We answered all the questions _______ than the other students. (well)Our new teacher explains the exercises _______ than our old teacher. (badly)The new mechanic checked the oto _______ than the old mechanic. (thoroughly)

Key:

earliermore slowlylatermore loudlyharderfasterfartherbetterworsemore thoroughly

3.2. Choose the best answer:

Question:

1. The teacher asked me lớn speak___________.

A. Loudly

B. Louder

C. More loudly

2 . Today you looks________than usual.

A. More confident

B. More confidently

C. Confidently

3. Your house is_______decorated than me.

A. More beautiful

B. More beautifully

C. Beautifully.

4. No one in my class runs__________than Peter.

A. More fastly

B. More better

C. Faster.

5. This time you did much________!

A. Better

B. More better

C. More well

6. You have to lớn work_________If you want lớn succeed.

A. More hardly

B. Hardlier

C. Harder

7. Today I come khổng lồ class_________than usual.

A. More early

B. Earlier

C. Early

8. You need lớn work___________, or you will make a lot of mistakes.

A. More careful

B. More carefully

C. Carefully

9. She walks__________than other people.

Xem thêm: Vẽ Cơ Thể Người Trong Thiết Kế Thời Trang Bằng Bút Chì Ít Ai Biết

A. Slower

B. More slowly

C. More slowier

10. The blue skirt suits you_______than the black one.

A. Better

B. More better

C. More well

Key:

CBBCACBBBA

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng về đối chiếu hơn của trạng từ. Mong muốn những thông tin để giúp đỡ ích cho chính mình trong quá trình học tập. Đừng quên theo dõi và quan sát The IELTS Workshop để có thêm nhiều kỹ năng hữu ích nhé!