Tính Toán Cột Thép Chịu Nén Đúng Tâm

     

Gửi chúng ta bảng Excel tính toán, kiểm tra cấu kiện Cột thép chịu đựng nén lệch trung khu (tiết diện đặc chữ H, I, chân cột liên kết cứng cùng với móng). Nội lực chức năng gồm: tế bào men (M), Lực dọc (N), Lực giảm (V).

Download bảng tính: Bảng Excel tính toán, bình chọn Cột thép chịu đựng nén lệch tâm

Tham Khảo: Thép Tấm 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm, 28mm

Bạn đã xem: đo lường và thống kê cột thép chịu đựng nén lệch tâm

+ Kiểm tra tài năng chịu nén uốn

Công thức kiểm tra: σ = N/A + M/Wx ≤ f.γc

trong đó:

f: cường độ đo lường của thépγc: hệ số dựa vào điều kiện thao tác của kết cấu thép

+ Kiểm tra năng lực chịu cắt

Công thức kiểm tra: τmax = (V.SX) / (IX.tw) ≤ fv.γc

trong đó:

fv: cường độ thống kê giám sát chịu cắt của thép

+ Kiểm tra kĩ năng chịu uốn giảm đồng thời

Công thức kiểm tra:

Tham Khảo: THÉP TẤM Q345

Với: σ1 = hw.σ / h

τ1 = (V.Sf) / (IX.tw)

trong đó:

hw : là chiều cao đo lường và thống kê của bản bụng. hw = h – 2.tf

Download bảng tính: Bảng Excel tính toán, chất vấn Cột thép chịu đựng nén lệch tâm

Tham Khảo: Thép Tấm 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm, 28mm

Bạn vẫn xem: đo lường và thống kê cột thép chịu đựng nén lệch tâm

4. Kiểm tra điều kiện ổn định tổng thểa. Khẳng định các thông số:

+ Độ lệch trọng tâm tương đối: m = (M.A)/(Wx.N)

+ Độ lệch vai trung phong tính đổi: me = η.m

Trong đó:

η: hệ số ảnh hưởng hình dạng ngày tiết diện.


Bạn đang xem: Tính toán cột thép chịu nén đúng tâm


Xem thêm: Xây Dựng Kịch Bản Gọi Điện Thoại Cho Khách Hàng Qua Điện Thoại Chốt Đơn 100%


Xem thêm: Câu Nói Hay Khi Thất Tình, Caption Thất Tình Hay Nhât, Cứa Vào Tim Rỉ Máu


Ngày tiết diện cột đặc (chữ H, I) lấy theo Sơ đồ vật 5, Bảng D.9, Phụ lục D, TCVN 5575:2012
*

Với:

Af: diện tích một bạn dạng cánhAw: diện tích phiên bản bụng

+ Độ lệch trọng điểm tương đối: mx = (Mx.A)/(Wx.N)

trong đó:

Mx : là giá trị mô men đo lường và thống kê lớn độc nhất giữa một nửa mô men lớn số 1 để giám sát cột với mô men có mức giá trị lớn số 1 trong đoạn 1/3 thân cột. Mx = max(Mmax /2; M1/3)

Chú ý: khi hoặc (m > 20, me > 20, mx > 20) thì kiểm tra ổn định toàn diện và tổng thể của cột theo cách làm sau: M/(φb.Wx) ≤ f.γc

b. Điều khiếu nại ổn định toàn diện ngoài khía cạnh phẳng uốn

Công thức kiểm tra đk ổn định toàn diện và tổng thể ngoài mặt phẳng uốn nắn theo mục 7.4.2.4 – TCVN 5575:2012 : N/(c.φy.A) ≤ f.γc

+ khi mx ≤ 5: c = β/(1 + α.mx), các hệ số a với b lấy theo bảng 16 – TCVN 5575:2012

+ khi mx ≥ 10: c = 1/(1+mx.φy/φb), với φb là thông số lấy theo mục 7.2.2.1, khẳng định theo phụ lục E – TCVN 5575:2012

+ lúc 5 c5: được xem theo những công thức của trường hòa hợp mx ≤ 5 cùng với mx = 5c10 : được tính theo các công thức của trường hợp mx ≥ 10 cùng với mx = 10b. Trong phương diện phẳng uốn

Công thức kiểm tra đk ổn định tổng thể và toàn diện trong khía cạnh phẳng uốn nắn theo mục 7.4.2.2 – TCVN 5575:2012 : N/(φe.A) ≤ f.γc

Đối với ngày tiết diện cột quánh (chữ H, I), thông số φe được rước theo Bảng D.10, Phụ lục D, TCVN 5575:2012.

5. Kiểm tra các điều khiếu nại khácđiều kiện độ mảnhđiều kiện bất biến cục bộđiều kiện sắp xếp gia cường sườn ngang lúc không vừa lòng điều kiện ổn định cục bộ bạn dạng bụngkiểm tra đường hàn liên kết phiên bản bụng và bạn dạng cánh

Lần lượt xem những mục 5, 6, 7, 8 của bài bác viết: Tính toán Cột thép chịu đựng nén đúng trung tâm theo TCVN

Cảm ơn chúng ta đã quan lại tâm. Có chủ ý đóng góp gì chúng ta hãy nhằm lại comment nhé!