Ước chung của 24 và 30

     
Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: ước chung của 24 và 30

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi cho là bạn đã viết:

bcnn(24,30)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.
Xem thêm: Cách Đẩy Nước Ra Khỏi Iphone, 5 Cách Đẩy Nước Ra Khỏi Loa Ngoài Iphone Cực Dễ

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số nguyên tố của 24

*Xem thêm: Cách Khóa Ứng Dụng Trên Samsung A11, Những Cách Khóa Ứng Dụng Trên Samsung Mới Nhất

Sơ đồ cây của các thừa số nguyên tố của 24: 2, 2, 2 và 3

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: